לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי כדור הארץ (595)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
68140 גאולוגיה בנגב ב' 1.5 סיור-מחנה פרטי הקורס
68127 כדור הארץ הדינמי א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
68104 מבוא למדעי הים ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
68128 מבוא למיפוי גאולוגי ב' 2 מחנה לימוד פרטי הקורס
68105 מבוא לתורת האקלים א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע