לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למדעי בעלי החיים והווטרינריה (735)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71154 אוספי טבע וגני חיות א' 2 סדנה פרטי הקורס
71904 אלימות,פתוגנזה ועמידות של מיקרואורגניזמים ב' 2 שעור פרטי הקורס
73557 אפדימיולוגיה מולקולרית של חיידקים (סדנה) א' 2 סדנה פרטי הקורס
71953 יחסים בין מיקרואורגניזמים ופרוקי רגלים ב' 2 שעור פרטי הקורס
71903 מטבוליזם של ליפידים א' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
73518 מיקרוביוטת המעי של בעלי חיים ב' 2 סדנה פרטי הקורס
71198 סדנה בסיסית במיקרוסקופיה מעשית ב' 3 סדנה פרטי הקורס
71107 סדנה בציטומריית זרימה מעשית ב' 3 סדנה פרטי הקורס
71121 סוגיות נבחרות באפיגנטיקה ב' 2 שעור פרטי הקורס
71157 סמינר מוסמך במדעי בעלי-חיים ווטרינריה א' 1 סמינריון פרטי הקורס
71167 פיזיולוגיה ומטבוליזם של פרת חלב בתקופת מעבר א' 2 שעור פרטי הקורס
71143 פיזיולוגיה של הכרס א' 2 שעור פרטי הקורס
71170 פרקים באנדוקרינולוגיה א' 2 שעור פרטי הקורס
71946 שיטות להערכת איכות מים במערכות מדגה ב' 3 מעבדה פרטי הקורס
71169 תאי גזע והיררכיה תאית במדע בחקלאות וברפואה ב' 2 שעור פרטי הקורס
71916 תיפקוד מעגלים עצביים א' 2 סמינריון פרטי הקורס
71109 תקשורת מדעית ב' 3 סדנה פרטי הקורס