לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (728)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ גרינצוויג ז'וזה Human impacts on plants (especially woody species), ecosystems and biogeochemical cycles at organismic, community and ecosystem scales.
Website
קורסים  
פרופ הדר יצחק Environmental Microbiology, Recycling Municipal and Agricultural Waste, Degradation of lignocellulose.
Website
ד"ר טס ערן Agro-meteorology, atmosphric chemistry, air-pollution, modelling, field measurements
Website
קורסים  
פרופ יורקביץ אדוארד Predatory bacteria, Bacteria-tephritid fruit flies symbioses, Molecular profiling of soil microbial populations
Website
קורסים  
פרופ מישאל יעל Interactions between soil, water and vegetation in drylands, soil salinization/sodification, dynamics of nitrogen in the soil.
Website
קורסים  
ד"ר מנדליק יעל Conservation, biodiversity, ecosystem functions and land-use change, insect pollinators and pollination
Website
קורסים  
פרופ קן עידו Economic analysis of agricultural land use.
Website
קורסים  
פרופ שנקר משה Soil chemistry and soil fertility, related to plant nutrition and environmental aspects
Website
קורסים  


מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר ברנשטיין איריס
מר זלוצקי מנחם
קורסים  
ד"ר נתניהו סיניה
ד"ר ענבר יוסף
מר שגיא יואב


מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר אבני צביקה
ד"ר שוורץ יעל