לימודים לתואר בוגר   -   החוג לאוקיינוגרפיה (592)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אראל יגאל גאוכימיה איזוטופית, גאוכימיה סביבתית, גאוכימיה של מים.
קורסים  
פרופ ארז יונתן אוקיאנוגרפיה כימית, מיחזור הפחמן הימי.
קורסים  
פרופ אשכנזי יוסי
קורסים  
ד"ר גולדסמית יוני פפלאואקלים יבשתי וימי, גיאוכימיה איזוטופית אורגנית ואנאורגנית, גיאומורפולוגיה אגמית, המחזור ההידרולוגי, קשר בין אקלים ואדם.
קורסים  
פרופ גילדור חזי אוקיאנוגרפיה פיסקלים, דינמיקה של מערכת האקלים, אינטראקציה בין האקלים לביוספרה.
קורסים  
פרופ הספל קרן מעברי קרינה, פיזור של קרינה אלקטרומגנטי, קיטוב האור בים, אילוץ קרינתי של אקלים, חשמל אטמוספירי
קורסים  
ד"ר וייס יעקב
קורסים  
ד"ר טולדו ירון
קורסים  
פרופ טורפשטיין עדי גיאוכימיה, אוקינוגרפיה, פליאו-אקלים, פליאוקיינוגרפיה, גיאוכרונולוגיה. Isotope geochemistry, paleoceanography, paleoclimate, geochronology, provenance studies
קורסים  
פרופ לוז בועז גאוכימיה איזוטופית , ביוגאוכימיה, פליאואקלים.
פרופ לזר בועז אוקיאנוגרפיה כימית, גאוכימיה של מים, איזוטופים של רדיום ותוריום בים ובאגנים, קלציפיקציה ויצרנות של שוניות אלמוגים, תהליכי ספיחה ושחרור במים עיליים ובמי תהום.
פרופ ליברזון דן
קורסים  
פרופ עגנון אמוץ דינמיקה של כדור הארץ, רעידות אדמה, הרי געש. שינויי מפלס; אגמים, ימים, אוקיינוס; מבנים גיאולוגיים: ביטויים בפני השטח והדמיות מתת הקרקע.
קורסים  
פרופ עמרני אלון גיאוכימיה אורגנית , ביוגיאוכימיה, איזוטופים יציבים,מחזור הגופרית, יחסי גומלין בין חומרים אורגניים ואי אורגניים , דלקים פוסיליים. Interests : Organic geochemistry and biogeochemistry, stable isotopes, sulfur cycle, organic-inorganic interactions גיאוכימיה אורגנית , ביוגיאוכימיה, איזוטופים יציבים,מחזור הגופרית, יחסי גומלין בין חומרים אורגניים ואי אורגניים.
קורסים  
ד"ר פראדה מיגל אוקינוגרפיה ביולוגית; אקולוגיה וביולוגיה תאית של פיטופלנקטון ימי; דינמיקה של אוכלוסיות; אסטרטגיות של מחזור חיים. המעבדה מתמקדת בחקר דיפרנציאציה אקולוגית ותאית במהלך שלבים שונים של מחזור החיים, הבנת התפקיד של כל שלב ויחסי הגומלין עם אורגניזמים ימיים אחרים, וכן חיפוש אחר גורמים הקשורים לוויסות המעבר בין השלבים השונים של מחזור החיים
קורסים  
פרופ שקד יעלה ביאוגיאוכימיה ימית של מתכות.
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ נבון עודד גאוכימיה ופטרולוגיה מאגמתית, התפרצויות געשיות, יצירת יהלומים.
קורסים  
פרופ פלדור נתן תיאוריה של אי-יציבות, גלים ליניאריים לא-הרמוניים, זרימה גיאופיזית, כימות קצבי התאדות באוקיאנוס.
קורסים  

סגל זוטר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
גב אמיתי יעל
גב ברמן הדר
גב ברנע אסנת
מר דרבסי יניב
קורסים  
גב האוזר הגר
גב ובר נורית
גב מוסן ישראלה
קורסים  
גב סבה אורטל

מורה אורח
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אלטבט מארק
ד"ר אנטלר גלעד
קורסים  
פרופ פיין מעוז
קורסים  
ד"ר צ'רנוב דן ביולוגיה של האלמוגים
קורסים  
פרופ רוזנטל יאיר
קורסים  
פרופ שטיין מרדכי גיאוכימיה איזוטופית, פטרולוגיה מגמתית, גיאולוגיה של הרביעון, מחקר אקלימי העבר, שינויים במפלס הים ,שחזור הרכב האוקיינוסים בעבר הגיאולוגי 
קורסים  

עמית הוראה
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר וורגפט אייל