לימודים לתואר בוגר   -   החוג לאוקיינוגרפיה (592)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
84865 מבוא לאוקיינוגרפיה מעשית א' 4 מחנה לימוד פרטי הקורס
84810 נושאים באוקיינוגרפיה פיסיקלית א' 4 מחנה לימוד פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
84863 ביולוגיה של אלמוגים א' 7 שעור ומעבדה פרטי הקורס
84827 מאמרים קלאסיים במדעי כדור הארץ ב' 2 הדרכה פרטי הקורס
84890 מחקר מודרך במדעי האטמוספירה ואוקיאנוגרפיה א' או ב' 2 הדרכה פרטי הקורס
84000 שיטות מחקר באוקיינוגרפיה ב' 4 מחנה לימוד פרטי הקורס