לימודים לתואר בוגר   -   החוג לגיאולוגיה (590)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אביגד דב טקטוניקה, תהליכים מטמורפיים.
קורסים  
ד"ר אדם אורי
קורסים  
פרופ אהרונוב עינת פיסיקה ומודלים של תהליכים גאולוגיים: מכניקה של סלעים, פיסיקה של רעידות אדמה, גלישות, אינטראקציות מים וסלע.
קורסים  
פרופ אנגרט אלון האינטראקציה בין שינויי אקלים והביוספירה היבשתית, ביוגאוכימיה, איזוטופים יציבים, חישה מרחוק.
קורסים  
פרופ אנזל יהודה פליאוהידרולוגיה של נחלים ואגמים, פליאואקלים, גאומורפולוגיה, גיאולוגיה רביעונית, שטפונות, לס
קורסים  
פרופ אפק חגית-פנינה גיאוכימיה איזוטופית
קורסים  
פרופ אראל יגאל גאוכימיה איזוטופית, גאוכימיה סביבתית, גאוכימיה של מים.
קורסים  
פרופ ארז יונתן אוקיאנוגרפיה כימית, מיחזור הפחמן הימי.
קורסים  
פרופ גבירצמן חיים הידרולוגיה של מי תהום, משאבי המים בישראל.
קורסים  
ד"ר גולדסמית יוני פפלאואקלים יבשתי וימי, גיאוכימיה איזוטופית אורגנית ואנאורגנית, גיאומורפולוגיה אגמית, המחזור ההידרולוגי, קשר בין אקלים ואדם.
קורסים  
פרופ גילדור חזי אוקיאנוגרפיה פיסקלים, דינמיקה של מערכת האקלים, אינטראקציה בין האקלים לביוספרה.
קורסים  
פרופ גרפינקל חיים דינמיקה בסקלה גדולה של האטמוספירה ושל האקלים
קורסים  
פרופ הספל קרן מעברי קרינה, פיזור של קרינה אלקטרומגנטי, קיטוב האור בים, אילוץ קרינתי של אקלים, חשמל אטמוספירי
קורסים  
ד"ר וייס יעקב
קורסים  
פרופ טורפשטיין עדי גיאוכימיה, אוקינוגרפיה, פליאו-אקלים, פליאוקיינוגרפיה, גיאוכרונולוגיה. Isotope geochemistry, paleoceanography, paleoclimate, geochronology, provenance studies
קורסים  
פרופ לוז בועז גאוכימיה איזוטופית , ביוגאוכימיה, פליאואקלים.
פרופ לזר בועז אוקיאנוגרפיה כימית, גאוכימיה של מים, איזוטופים של רדיום ותוריום בים ובאגנים, קלציפיקציה ויצרנות של שוניות אלמוגים, תהליכי ספיחה ושחרור במים עיליים ובמי תהום.
פרופ מורין אפרת הידרומטאורולוגיה, חישה מרחוק של משקעים, שטפונות, שינויי אקלים והשפעתם על מערכות סביבתיות, אירועים קיצוניים, הידרולוגיה של אגני היקוות
קורסים  
פרופ מטמון ארי גאומורפולוגיה ריבעונית , גאולוגיה כמותית.
קורסים  
פרופ עגנון אמוץ דינמיקה של כדור הארץ, רעידות אדמה, הרי געש. שינויי מפלס; אגמים, ימים, אוקיינוס; מבנים גיאולוגיים: ביטויים בפני השטח והדמיות מתת הקרקע.
קורסים  
פרופ עמנואל סיימון הידרולוגיה גאולוגיה וגאוכימיה
קורסים  
פרופ עמרני אלון גיאוכימיה אורגנית , ביוגיאוכימיה, איזוטופים יציבים,מחזור הגופרית, יחסי גומלין בין חומרים אורגניים ואי אורגניים , דלקים פוסיליים. Interests : Organic geochemistry and biogeochemistry, stable isotopes, sulfur cycle, organic-inorganic interactions גיאוכימיה אורגנית , ביוגיאוכימיה, איזוטופים יציבים,מחזור הגופרית, יחסי גומלין בין חומרים אורגניים ואי אורגניים.
קורסים  
פרופ פרומקין עמוס חקר מערות, תופעות קרסטיות, גאולוגיה רביעונית, שינוי אקלים בעבר, גאוארכאולוגיה, מערות בשימוש האדם. מערכות מים קדומות
קורסים  
פרופ קסל רונית גיאוכימיה ופטרולוגיה מאגמתית, נוזלים במעטפת, פטרוגנזה של מטאוריטים.
קורסים  
פרופ רבינוביץ רבקה פליאוטולוגיה של חולייתנים, טאפונומיה, ארכיאוזולוגיה
קורסים  
ד"ר ריב אורי יחסי טקטוניקה, אקלים ותהליכי פני שטח, שחזור הרכב וטמפרטורת האוקיינוס בעבר הגיאולוגי, רישום ושינוי סיגנלים גיאוכימיים באגנים סדימנטריים ומטמורפיזם. Interactions among tectonic activity, Earth surface process and climate Reconstruction of the Ocean temperature and oxygen isotope composition in deep time Geochemical signal recording and alteration in diagentic and metamorphic environments
קורסים  
פרופ שער רון גיאופיסיקה, פלאומגנטיות וגיאומגנטיות.
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אייזנשטט זאב השפעת תהליכים ביולוגיים בעת חיזור סולפאט (בקטריאל
קורסים  
פרופ גרפונקל צבי טקטוניקה, גאולוגיה כללית , גאולוגיה של המזרח התיכון.
פרופ חיין אלכסנדר מטאורולוגיה טרופית וציקלונים טרופיים, פיסיקה של העננים ומודלים נומריים, תהליכים של שכבת הגבול וטורבולנציה באטמוספרה.
פרופ מטיוס אלן פטרולוגיה מטמורפית ומאגמתית, גאוכימיה איזוטופית.
קורסים  
פרופ נבון עודד גאוכימיה ופטרולוגיה מאגמתית, התפרצויות געשיות, יצירת יהלומים.
קורסים  
פרופ סטרינסקי אברהם
פרופ קולודני יהושע גאוכימיה איזוטופית וכללית.
פרופ שש איתן סדימנטולוגיה, גאוכימיה של סדימנטים ותמיסות, מערכת הקרבונט.

סגל זוטר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר אלעזר עודד
קורסים  
מר ארמון משה
קורסים  
גב בויאנגו' אינגה
מר בורשטיין יובל
מר בורשטיין יובל
מר בן דור יואב
מר בן צור אלעד
מר בן-זאב שחר
קורסים  
גב בן-ישראל מיכל
גב ברנע אסנת
גב גזית נעם
קורסים  
מר גלזר אדר
קורסים  
מר דאוד ראוי
קורסים  
מר דנטה אלעד
מר דרבסי יניב
קורסים  
גב ובר נורית
מר ויינר שלומי
גב ועקנין ענבר
גב זולטקין אולגה
מר טאו גיא
קורסים  
מר יוסקו דניאל
מר יעקבי איתמר
קורסים  
מר ישראלי יונתן
קורסים  
גב כהן הדר
גב לאור מאי
קורסים  
מר לבנון אלעד
גב לוינסון יעל
גב לשנו יעל
גב מוסן ישראלה
קורסים  
מר מור זיו
מר מלצר עמית
קורסים  
גב משה נעמי
קורסים  
מר משולם אלכסנדר
מר נבון נדב
גב ניאגו נטלי
קורסים  
מר סימן טוב ליאור
מר סירוטה עדו
מר עבו אבישי
גב פיירשטיין גלינה
מר פלדור ענר
מר פלחן דניאל
מר צוקר אלחנן-צבי
מר צמח יקר
קורסים  
מר קינן יונתן
גב קמפה יעל
מר רינת יאיר
גב שאוור לבנא
גב שלו נטע
מר שלום אוהד
קורסים  
מר שמיר עופר
מר שמש רן
מר שפונד יעקב
מר שפונד יעקב
גב שקד-גלבנד דותן

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר ברתנא אלון
ד"ר וצלר נדב
קורסים  
ד"ר לנסקי נדב
קורסים  
ד"ר נוביצקי נוף רן
קורסים  
פרופ קוזלוב דן

מורה אורח
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ ברדוסי אנדרס
קורסים  
פרופ גולדשטיין סטיבן
קורסים  
פרופ הולברוק ג'ון
קורסים  
פרופ פאול אהרון
ד"ר פייטן עדינה
פרופ צימרמן סוזן
קורסים  
פרופ קוויד ג'אי
פרופ שטיין מרדכי גיאוכימיה איזוטופית, פטרולוגיה מגמתית, גיאולוגיה של הרביעון, מחקר אקלימי העבר, שינויים במפלס הים ,שחזור הרכב האוקיינוסים בעבר הגיאולוגי 
קורסים  

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר אבני יואב
פרופ אוריון ניר הוראת המדעים - הכנת תכניות לימודים בגאולוגיה לבתי -הספר.
קורסים  
פרופ גבירצמן זוהר טקטוניקה אגנים סדימנטריים , סיכונים סייסמיים.
קורסים  
ד"ר גלמן פאינה כימיה אורגנית איזסוטופית אנליטית.
ד"ר היימן אריאל גאוכרונולוגיה, וולקניזם.
קורסים  
ד"ר זילברמן עזרא
ד"ר מדבדב בני
קורסים  
ד"ר מורג נבות
ד"ר קרץ צבי

מורה קליני
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר זיק אביעד
קורסים  

עמית הוראה
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר וורגפט אייל