לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למדעי המח וההתנהגות (576)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ נלקן ישראל מנגנונים מרכזיים במערכת השמיעה.
קורסים  

סגל זוטר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר לרנר נועם
קורסים  

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע