לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לפיסיקה (541)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
77693 אופטיקה פיסיקלית ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77212 אסטרוביולוגיה והחיים ביקום ב' 2 שעור פרטי הקורס
77210 אסטרופיסיקה והחיים ביקום א א' 3 שעור פרטי הקורס
77501 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה א' 3 שעור פרטי הקורס
77662 ביופיסיקה ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77305 גלים ואופטיקה א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77874 דינמיקה לא לינארית במערכות ביולוגיות א' 2 סמינריון פרטי הקורס
77401 חשמל אנליטי ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77142 חשמל וגלים לתלמידי רפואה ורפו"ש א' 3.5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77102 חשמל ומגנטיות ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77099 חשמל ומגנטיות לתלמידי אודיסיאה קורס שנתי 6 שעור פרטי הקורס
77106 חשמל ומגנטיות- קורס קיץ קורס קיץ 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77134 חשמל, מגנטיות וגלים למדעים ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77139 יותר הוא שונה: מהתנהגות פרט למשברים כלכליים וחברתיים א' 2 שעור פרטי הקורס
77320 מבוא לאלקטרוניקה א - אנלוגי א' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
77609 מבוא לחלקיקים אלמנטריים ב' 3 שעור פרטי הקורס
77098 מבוא למדעי הטבע א' 2 שעור פרטי הקורס
77532 מבוא למחקר בפיסיקה א' 1 שעור פרטי הקורס
77607 מבוא לפיזיקה לא לינארית א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77315 מבוא לפיסיקה חישובית ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77307 מבוא לפיסיקה סטטיסטית א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77656 מבנים קוונטים במוליכים למחצה א' 2 סמינריון פרטי הקורס
77303 מכניקה אנליטית א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77133 מכניקה וזורמים למדעים א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77141 מכניקה וזורמים לתלמידי רפואה ורפו"ש א' 3.5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77101 מכניקה ויחסות פרטית א' או ב' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77100 מכניקה ויחסות פרטית לתלמידי אודיסיאה קורס שנתי 7 שעור פרטי הקורס
77103 מעבדה א: מכניקה, חשמל ומגנטיות קורס שנתי 6 שעור ומעבדה פרטי הקורס
77335 מעבדה ב'1 -גלים, מערכות דינאמיות ותכונות חומרים א' 3 מעבדה פרטי הקורס
77336 מעבדה ב'2 -גלים, מערכות דינאמיות ותכונות חומרים ב' 3 מעבדה פרטי הקורס
77090 מעבדה בפיסיקה - מכניקה לתלמידי אודיסיאה קורס שנתי 0 מעבדה פרטי הקורס
77159 מעבדה בפיסיקה א - חלקית ב' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס
77508 מעבדה ג: ניסויים מתקדמים בפיסיקה קוונטית ומודרנית א' או ב' 6 שעור ומעבדה פרטי הקורס
77125 מעבדה חלקית בפיסיקה א למדעים מדוייקים, מדכה"א, כימיה ומדעי המחשב קורס שנתי 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס
77111 מעבדה מתקדמת בפיסיקה א קורס שנתי 9 שעור ומעבדה פרטי הקורס
77322 מעבדה מתקדמת בפיסיקה ב ב' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
77638 מערכות דינמיות וכאוס ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77313 משוואות של פיסיקה מתמטית א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77925 סימטריה בפיסיקה: עקרונות ויישומים ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77568 פיזיקה של כלי נגינה א' 2 סמינריון פרטי הקורס
77603 פיסיקה גרעינית ב' 3 שעור פרטי הקורס
77131 פיסיקה כללית - גלים וחשמל לתלמידי כימיה וכדה"א ב' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77130 פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי כימיה וכדה"א א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77634 פיסיקה סביבתית - המדע של שינויי האקלים ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77640 פיסיקה סטטיסטית של למידה וזיכרון א' 2 סמינריון פרטי הקורס
77602 פיסיקה של המצב המוצק ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77152 פיסיקה תרמית א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77611 פיסיקת הפלסמה ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77635 פרוייקט מחקרי בפיסיקה א' או ב' 6 מטלה פרטי הקורס
77976 פרויקט מחקרי מורחב א' או ב' 10 מטלה פרטי הקורס
77645 קוסמולוגיה והיווצרות גלקסיות ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77153 רעיונות יסוד בפיסיקה מודרנית ב' 2 שעור פרטי הקורס
77785 שטויות במיץ חשיבה ביקורתית והתמודדות עם מידע ב' 2 שעור פרטי הקורס
77412 שיטות קירוב ושיערוך בבעיות פיסיקליות ב' 2 שעור פרטי הקורס
77646 תופעות פיסיקליות בהתפרצויות נובה ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77318 תורת הקוונטים (1) ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77605 תורת הקוונטים (2) א' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77542 תורת הקוונטים (3) ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77606 תורת הרצף ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
77696 אינטראקציה של אור וחומר ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77742 אנליזת נתונים מתקדמת א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77938 אסטרופיסיקה מתקדם: כוכבים ואנרגיות גבוהות א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77712 אסטרופיסיקה מתקדם: קוסמולוגיה וגלקסיות ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77324 גאומטריה וטופולוגיה במכניקה קוונטית וקלאסית א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77812 דינמיקה לא לינארית וכאוס ב' 3 שעור פרטי הקורס
77728 דינמיקה לא לינארית של רצף ב' 3 שעור פרטי הקורס
77856 חלקיקים אלמנטריים ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77891 טכנולוגיות קוונטיות ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77909 יחסות וגרביטציה א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77331 מבוא לאסטרופיזיקה תצפיתית ב' 3 שעור פרטי הקורס
77990 מבוא לתורת החבורות בפיסיקה א' 4 שעור פרטי הקורס
77895 מדידות קוונטיות מדויקות ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
77966 מכניקה אנליטית מתקדמת ב' 3 שעור פרטי הקורס
77802 מכניקה סטטיסטית א א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77991 מעברי פזה ותופעות קריטיות ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77960 מצב מעובה א - אלקטרונים ופונונים בסריג מחזורי א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77961 מצב מעובה ב: תופעות קולקטיביות ב' 4 שעור פרטי הקורס
77560 פאזה גאומטרית בפיסיקה ובכימיה ב' 3 שעור פרטי הקורס
77902 פיזיקה, המח ורצון חופשי א' 2 שעור פרטי הקורס
77964 פיסיקה גרעינית א א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77732 פיסיקה חישובית של מערכות מורכבות ב' 3 שעור פרטי הקורס
77838 פיסיקה רפואית א' 3 שעור פרטי הקורס
77807 פיסיקה של מבנים ננומטריים במוליכים למחצה ב' 3 שעור פרטי הקורס
77962 פיסיקת הפלסמה: תופעות קולקטיביות ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77805 קולוקוויום שבועי קורס שנתי 0 סמינריון פרטי הקורס
77940 קוסמולוגיה של חלקיקים א' 4 שעור פרטי הקורס
77697 שיטות באינפורמציה קוונטית לפיסיקה רב-גופית ב' 3 שעור פרטי הקורס
77082 שיטות חישוביות בפיסיקה רב גופית ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77844 תורת המיתרים א א' 3 שעור פרטי הקורס
77800 תורת הקוונטים מתקדם א א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
77915 תורת השדות א ודיאגרמות פיינמן א' 4 שעור פרטי הקורס
77916 תורת השדות ב ב' 4 שעור פרטי הקורס
77869 תורת כיול ואינטראקציות חזקות ב' 3 שעור פרטי הקורס