לימודים לתואר מוסמך   -   החוג להתמחות בניהול, תכנון ומד' הסביבה (804)   -   מורי החוג
מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
גב ברכיה ולרי
קורסים