לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי הצמח בחקלאות וביוטכנולוגיה (791)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אבליוביץ חגי Yeast Cell Biology and Biotechnology
Website
קורסים  
פרופ אדם צח Proteolysis in Chloroplasts
Website
פרופ אורי נעמי Mechanisms underlying plasticity of plant development and patterning, leaf, flower and fruit development.
Website
קורסים  
ד"ר בוחבוט יונתן Neurobiology of Insect Olfaction
Website
קורסים  
פרופ הדר יצחק Environmental Microbiology, Recycling Municipal and Agricultural Waste, Degradation of lignocellulose.
Website
פרופ הלוי-פינס אורנה Cell Biology, Muscle Development
Website
קורסים  
פרופ ויינשטיין אלכסנדר Identification of novel aroma genes, Metabolic engineering of plants and yeast,Site-specific genome modification and genetic engineering in plants.
Website
קורסים  
פרופ וייס דוד Hormone signal transduction and responses (gibberellin and cytokinin).
Website
קורסים  
ד"ר חפץ יעל Initiation of fertilization in the fruit fly Drosophila melanogaster
Website
קורסים  
פרופ כרם זהר Beneficial natural products in edible plants, Natural antioxidants
Website
קורסים  
ד"ר לוי מרגנית Glucosinolate accumulation, Biological control of Botrytis cinerea
Website
קורסים  
פרופ מידן רינה Reproductive Endocrinology
Website
קורסים  
ד"ר קובו שי Drug resistance in fungi, Genome instability and chromosome biology in fungal plant pathogens
Website
קורסים  

סגל זוטר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר אישחנלי ניקולאי
קורסים  
גב ברזילי הילה
ד"ר בר-שירה ענב
קורסים  
מר דביר גוני
גב דרוסייקיס מארינה
קורסים  
ד"ר ווין יוסי
קורסים  
מר כהנוביץ שקד
גב כפיר סיגל
גב לוברני אורי
קורסים  
מר מרגוליס איתן
קורסים  
גב נחום טויזר ספיר
קורסים  
מר סקליטר עודד
קורסים  
מר פטאל תומר
גב פלשקס ענבר
גב פרברוב סבטלנה
גב קלינסקי בר
ד"ר קליפר אייל
גב קנופ דוריב
גב ריכטר קרין
מר שוורץ תומר
קורסים  
גב שטכמן יעל
ד"ר שטראוס כרמית
קורסים  

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר ברון עמיחי
ד"ר גוטהילף שלום עמליה
גב גוטמן ילנה
קורסים  
ד"ר דנון מיכאל
ד"ר הרלב אילנה
קורסים  
ד"ר חייט אלי
קורסים  
ד"ר ינאי אסנת
קורסים  
ד"ר כרמל עידו
קורסים  
עו"ד לוי אבישי
קורסים  
מר לנדסברג משה
קורסים  
ד"ר פייט אהרון
ד"ר ריזנפלד גד
קורסים  

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר לוינסון אפרים Biogeneration of specialized metabolites, aroma compounds and essential oils in plants; Biotechnology to improve aromas and flavors of agricultural produce; Plant-pests interactions and practical uses of natural products; Functional genomics to study and manipulate plant specialized metabolism
Website
קורסים