לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאות (791)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אבליוביץ חגי
קורסים  
פרופ אדם צח
פרופ אורי נעמי
קורסים  
ד"ר בוחבוט יונתן
קורסים  
פרופ הדר יצחק
פרופ הלוי-פינס אורנה
קורסים  
פרופ ויינשטיין אלכסנדר
קורסים  
פרופ וייס דוד
קורסים  
ד"ר חפץ יעל
קורסים  
פרופ כרם זהר
קורסים  
ד"ר לוי מרגנית
קורסים  
פרופ מידן רינה
קורסים  
ד"ר קובו שי
קורסים  

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר ברון עמיחי
ד"ר גוטהילף שלום עמליה
גב גוטמן ילנה
קורסים  
ד"ר דנון מיכאל
ד"ר הרלב אילנה
קורסים  
ד"ר חייט אלי
קורסים  
ד"ר ינאי אסנת
קורסים  
ד"ר כרמל עידו
קורסים  
עו"ד לוי אבישי
קורסים  
מר לנדסברג משה
קורסים  
ד"ר פייט אהרון
ד"ר ריזנפלד גד
קורסים  

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר לוינסון אפרים
קורסים