לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי הצמח בחקלאות וביוטכנולוגיה (791)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71216 אנליזות מתקדמות בביואינפורמטיקה ב' 2 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71217 מבוא לביוטכנולוגיה - קניין רוחני, חוק, אסטרטגיה וניהול ב' 2 שעור פרטי הקורס
71209 מעבדה באימונולוגיה א' 1.5 מעבדה פרטי הקורס
71219 מעבדה במיקרוביולוגיה יישומית א' 2 מעבדה פרטי הקורס
71218 מעבדה בנוירוביוטכנולוגיה: המאפיין והמבקר את ההתנהגות המינית ב' 2 סדנה פרטי הקורס
71207 מרעיון למוצר - ביוטכנולוגיה בישראל קורס שנתי 2 שעור פרטי הקורס
71029 סדנת מבוא לביוטכנולוגיה א' 1 סדנה פרטי הקורס
71214 סמינריון בביוטכנולוגיה א' 2 סמינריון פרטי הקורס
71212 פרוסמינר בביוטכנולוגיה ב' 0 סמינריון פרטי הקורס
71215 פרמנטציה בתעשייה הביו-פרמצבטית א' 2 שעור פרטי הקורס
71204 שיטות בסיסיות בביולוגיה מולקולרית א' 2 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71211 שיטות הפרדה למקרו ומיקרומולקולות א' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71213 תרביות רקמה ותאים א' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
73552 ביו-יזמות וניהול במדעי החיים - מבוא א' 2 שעור פרטי הקורס