לימודים לתואר בוגר   -   החוג לאמירים - תכנית מצטיינים - חקלאות (755)   -   מורי החוג