לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לבריאות ציבור וטרינרית (736)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
65907 "בריאות אחת"-של מי הבריאות הזו בכלל? א' 2 שעור פרטי הקורס
65901 אוכלוסיות פראיות בסביבת האדם ב' 2 שעור פרטי הקורס
65904 אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות באוכלוסיות בעלי חיים א' 2 שעור פרטי הקורס
65908 מחלות זואונוטיות טרופיות ומגיחות ב' 2 שעור פרטי הקורס
65905 סמינר בבריאות ציבור וטרינרית א' 2 סמינריון פרטי הקורס
65903 פיקוח ממשלתי על בטיחות מזון מן החי בארץ א' 2 שעור פרטי הקורס
65906 רווחת חיות משק- מהתיאוריה לפרקטיקה קורס קיץ 2 שעור פרטי הקורס
65909 רפואה וטרינרית רגולטורית- ניהול סיכונים במצבי אי-ודאות ב' 2 שעור פרטי הקורס