לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לבעלי חיים ווטרינריה (735)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71154 אוספי טבע ביולוגים וגני חיות – הקשר בין האדם לבעלי החיים א' 2 סדנה פרטי הקורס
71904 אלימות,פתוגנזה ועמידות של מיקרואורגניזמים ב' 2 שעור פרטי הקורס
71146 בקרת צריכת המזון וחילוף החומרים א' 2 שעור פרטי הקורס
71914 גישות מתקדמות באימונולוגיה ב' 2 שעור פרטי הקורס
73518 מיקרוביוטת המעי של בעלי חיים ב' 2 סדנה פרטי הקורס
71198 סדנה בסיסית במיקרוסקופיה מעשית ב' 3 סדנה פרטי הקורס
71121 סוגיות נבחרות באפיגנטיקה ב' 2 שעור פרטי הקורס
71157 סמינר מוסמך במדעי בעלי-חיים ווטרינריה א' 1 סמינריון פרטי הקורס
71926 פיזיולוגיה סביבתית של בעלי-חיים ב' 2 שעור פרטי הקורס
73520 פיסיולוגיה של החושים בעופות ב' 2 שעור פרטי הקורס
71169 תאי גזע והיררכיה תאית במדע בחקלאות וברפואה ב' 2 שעור פרטי הקורס