לימודים לתואר בוגר   -   החוג לניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (729)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ ארט אייל
קורסים  
פרופ פליישר עליזה
קורסים  
ד"ר שטרק עליזה
קורסים  

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר אביטבול אילן
קורסים  
ד"ר אזור מאיר
ד"ר ארגז ירון
קורסים  
ד"ר ארליך אריה
קורסים  
גב ברגמן אורלי
מר וייס דור
קורסים  
ד"ר וקנין אביטל
קורסים  
מר זוניגה פדרו
קורסים  
עו"ד יערי דן
קורסים  
מר כהן חיים
מר לוי רונן
קורסים  
ד"ר ליבני אורלי
קורסים  
גב לילינג איריס
קורסים  
ד"ר מינצ'וק יצחק
קורסים  
מר ניב אבנר
קורסים  
מר ניר מיכאל
מר פלג גיל
ד"ר פלג חנה
ד"ר רון עמוס
פרופ שובל נעם ראש ביה"ס לתלמידי חו"ל- עומס הוראה מופחת נעם- יציאה לשבתון בשנת הלימודים תשע"ה- 1/8/2014-31/7/2015 - סמס' א', סמס' ב' וקיץ. מטרת ההשתלמות- מחקר בנושא השפעת הזדקנות על פעילות בזמן ובמרחב בשיתוף עם פרופ' ריצ'רד שולץ, ראש מכון ללימודים עירוניים באוני' פיטסבורג- בארה"ב.
קורסים  
ד"ר שודל מיכל
קורסים  
ד"ר שינברג אורן
קורסים  
גב שניידר טל