לימודים לתואר בוגר   -   החוג לניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (729)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ ארט אייל Adaptive decision-making, risk-taking and risk perception
Website
קורסים  
פרופ פליישר עליזה Economics of tourism, Rural tourism, Economic value of open space & agricultural landscape.
Website
קורסים  
ד"ר שטרק עליזה Nutrition education, health promotion, improving nutritional and therapeutic value of foods
Website
קורסים  

סגל זוטר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
גב חלוטה גוני
גב ליבשיץ אולגה
מר רוטלר יואב

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר אביטבול אילן
קורסים  
ד"ר אזור מאיר
ד"ר ארגז ירון
קורסים  
ד"ר ארליך אריה
קורסים  
גב ברגמן אורלי
מר וייס דור
קורסים  
ד"ר וקנין אביטל
קורסים  
מר זוניגה פדרו
קורסים  
עו"ד יערי דן
קורסים  
מר כהן חיים
מר לוי רונן
קורסים  
ד"ר ליבני אורלי
קורסים  
גב לילינג איריס
קורסים  
ד"ר מינצ'וק יצחק
קורסים  
מר ניב אבנר
קורסים  
מר ניר מיכאל
מר פלג גיל
ד"ר פלג חנה
ד"ר רון עמוס
פרופ שובל נעם ראש ביה"ס לתלמידי חו"ל- עומס הוראה מופחת נעם- יציאה לשבתון בשנת הלימודים תשע"ה- 1/8/2014-31/7/2015 - סמס' א', סמס' ב' וקיץ. מטרת ההשתלמות- מחקר בנושא השפעת הזדקנות על פעילות בזמן ובמרחב בשיתוף עם פרופ' ריצ'רד שולץ, ראש מכון ללימודים עירוניים באוני' פיטסבורג- בארה"ב.
קורסים  
ד"ר שודל מיכל
קורסים  
ד"ר שינברג אורן
קורסים  
גב שניידר טל