לימודים לתואר בוגר   -   החוג לניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (729)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
65540 ארגון המלון א' 2 שעור פרטי הקורס
65501 דיני תיירות א' 2 שעור פרטי הקורס
65507 התנהגות ארגונית ב' 3 שעור פרטי הקורס
65504 יזמות אינטרנטית ב' 3 שעור פרטי הקורס
65503 יסודות מדעי ההתנהגות א' 3 שעור פרטי הקורס
65516 כימיה מבואות ב' 2 שעור פרטי הקורס
65544 מבוא להכשרה מעשית בתעשיית האירוח א' 3 עבודה מעשית פרטי הקורס
65520 מבוא לחקר ביצועים א' 3 שעור פרטי הקורס
65512 מבוא לתעשיית התיירות א' 2 שעור פרטי הקורס
65506 מינהל שירותי אירוח ב' 2 שעור פרטי הקורס
65533 ניהול אסטרטגי ב' 2 שעור פרטי הקורס
65539 ניהול ארועים ומסעדות ב' 2 שעור פרטי הקורס
65525 ניהול וביקורת מערכות מזון ומשקאות ב' 2 שעור פרטי הקורס
65519 ניהול מערכות הזנה ב' 2 שעור פרטי הקורס
65508 ניהול משאבי אנוש א' 3 שעור פרטי הקורס
65541 ניהול תעופתי וסוכנויות נסיעות א' 3 שעור פרטי הקורס
65528 סדנת מנהלים בתיירות א' 1 סדנה פרטי הקורס
65524 עקרונות הביוכימיה והביולוגיה של התא ב' 3 שעור פרטי הקורס
65531 פרקים בדיאטטיקה ב' 2 שעור פרטי הקורס
65514 שיווק, במלונאות ובתיירות ב' 3 שעור פרטי הקורס
65537 שפה ותרבות צרפתית קורס שנתי 4 שעור פרטי הקורס
65502 תורת היין א' 2 שעור פרטי הקורס
65529 תורת המזון ואומנות הבישול א' 5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
65510 תזונה ופיזיולוגיה - מבואות א' 4 שעור פרטי הקורס
65534 תיירות עירונית וכפרית א' 3 שעור פרטי הקורס
65543 תפעול המלון ב' 2 שעור פרטי הקורס