לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (728)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ גרינצוויג ז'וזה
קורסים  
פרופ הדר יצחק
פרופ יורקביץ אדוארד
קורסים  
פרופ מישאל יעל פוליאלקטרוליטים.קולואידים וכימיה של שטחי פנים.תואריות של חומרי הדברה.טיפול במים.טכנולוגיות של חרסיות
קורסים  
ד"ר מנדליק יעל
קורסים  
ד"ר קן עידו כלכלת משאבי מים וסביבה
קורסים  
פרופ שנקר משה תהליכים גיאוכימיים של זרחן בעמק החולה. הקטנת תהליכים של זיהום הכנרת. קביעת זמינות היסודות ורמת הדישון הדרושה לצמח. ריסון תהליכי שחרור זרחן מבוצות טיהור שפכים
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אריאלי עמיחי

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר ברנשטיין איריס
מר זלוצקי מנחם
קורסים  
ד"ר נתניהו סיניה
ד"ר ענבר יוסף
מר שגיא יואב

מורה אורח
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר Wajnberg Eric

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר אבני צביקה
ד"ר שוורץ יעל