לימודים לתואר בוגר   -   החוג לאגרו-אינפורמטיקה (725)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71137 תכנות בסיסי בפייתון א' או ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס