לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למדעי הצמח בחקלאות (724)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אדם צח
פרופ אורי נעמי
קורסים  
ד"ר אשד-וויליאמס ליאור
קורסים  
פרופ מורן נאוה
קורסים  
פרופ מושליון מנחם
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אוקון יעקב
פרופ קיגל חיים
קורסים  
פרופ שורץ אמנון
קורסים  
פרופ תל-אור אלישע
קורסים  

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
גב לשנר הגר ורד
קורסים  
ד"ר פרגמן-ספיר אורי
קורסים  

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר אשל דני
קורסים  
ד"ר יואל דני
ד"ר לרס אמנון
קורסים