לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למדעי הצמח בחקלאות (724)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אדם צח Proteolysis in Chloroplasts
Website
פרופ אורי נעמי Mechanisms underlying plasticity of plant development and patterning, leaf, flower and fruit development.
Website
קורסים  
ד"ר אשד-וויליאמס ליאור Meristem development and the mechanism of regeneration, mainly from the chromatin perspective.
Website
קורסים  
פרופ מורן נאוה Plant signal transduction, regulation of plant membrane transport, plant ion channels, bundle sheath.
Website
קורסים  
פרופ מושליון מנחם Mechanisms controlling water-use efficiency, water-potential homeostasis and productivity under normal and abiotic stress
Website
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אוקון יעקב Biological nitrogen fixation.
פרופ קיגל חיים Ecology of Mediterranean and semiarid plant communities, grazing effects, biodiversity and ecosystem functioning, plant-environment interactions, climate change, physiology and ecology of seed germination.
קורסים  
פרופ שורץ אמנון Plant water relations, Plant gas exchange, Irrigation scheduling of orchards and vineyards based on physiological parameters.
קורסים  
פרופ תל-אור אלישע Plant Responses to Environmental Abiotic Stresses; Phytoremediation of industrial sludges by the Nymphae is being developed for polluted sludge in Haifa Bay.
קורסים  


מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
גב לשנר הגר ורד
קורסים  

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר אשל דני
קורסים  
ד"ר יואל דני
ד"ר לרס אמנון
קורסים