לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה (723)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אבליוביץ חגי Yeast Cell Biology and Biotechnology
Website
קורסים  
ד"ר ארוניס אנה Biochemistry
קורסים  
פרופ ברסלבסקי עידו Antifreeze proteins (AFPs)
Website
קורסים  
ד"ר חיוקה צבי Novel antimicrobial agents for food applications
Website
קורסים  
פרופ טרואן אהרון Nutritional Neuroscience, prevention of cerebrovascular disease and dementia
Website
קורסים  
פרופ כרם זהר Beneficial natural products in edible plants, Natural antioxidants
Website
קורסים  
פרופ מונסונגו-אורנן אפרת Skeletal Development Through Endochondral Ossification
Website
קורסים  
פרופ נוסינוביץ עמוס Theoretical and practical aspects of food processing and water soluble polymers
Website
קורסים  
פרופ ניב מאשה Molecular Recognition of Taste and Smell
Website
קורסים  
ד"ר סטי מרב Computational methodologies for design of bioactive compounds
Website
קורסים  
פרופ פרוי אורן Biological clock rhythms & nutrition, longevity and inate immune system
Website
קורסים  
פרופ רייפן רם Pediatric and maternal nutrition, allergy and inflammatory disease
Website
קורסים  
פרופ שוורץ בטי Nutrition and cancer, nutrition and reproductive hormonal systems
Website
קורסים  
ד"ר שטרק עליזה Nutrition education, health promotion, improving nutritional and therapeutic value of foods
Website
קורסים  
ד"ר שפירא רוני Characterization or bacteriocin, application in food systems
Website
קורסים  
פרופ תירוש אורן Elucidation of cellular and molecular action of dietary antioxidants
Website
קורסים  


מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
גב אזולאי אודיל
קורסים  
גב אריאלי רקפת
קורסים  
ד"ר ברנע זהר מעין
קורסים  
ד"ר מאירי קובי
קורסים  
ד"ר מירון תמי
קורסים  
ד"ר סרנר לוין קאירה
קורסים  
ד"ר עופר שרית
קורסים  
ד"ר עירון-שגב שרון
קורסים  
ד"ר פוברנוב ילנה
קורסים  
ד"ר פורת רון
קורסים  
ד"ר רחמן אלבוים שלי
קורסים  


מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר דריאל אילנה
קורסים  
ד"ר סיונוב אדוארד
קורסים  
פרופ סלע שלמה
ד"ר קראוס דוד
קורסים  
ד"ר שמש משה
קורסים  

מורה קליני
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר דובנוב-רז גל