לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה (723)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71907 CBT- כלים לטיפול קוגנטיבי התנהגותי בתזונה ב' 2 שעור פרטי הקורס
71123 אובדן ובזבוז מזון א' 2 שעור פרטי הקורס
71931 אלרגיה ואי סבילות למזון א' 2 שעור פרטי הקורס
71925 ביוכימיה ופיסיולוגיה של תזונת האדם ב' 2 שעור פרטי הקורס
71908 ביופילמים בתעשיית המזון ב' 2 שעור פרטי הקורס
73500 גורמי סיכון במזון ומערכת ההפרשה א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
73880 דיאטה ים תיכונית – מגנטיקה לבריאות ב' 5 סדנה פרטי הקורס
73517 טכנולוגיה של אפיה ב' 2 שעור פרטי הקורס
71943 מאמץ גופני - פיזיולוגיה ותזונה א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71119 מסלולי העברת סיגנל תוך תאי ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
73507 נזקי עובשים במזון גלמי ומעובד ב' 2 שעור פרטי הקורס
71962 סדנה טכנולוגיה של חלב א' 1 סדנה פרטי הקורס
73535 סדנת תזונה מותאמת אישית- מתיאוריה ליישום א' 2 סדנה פרטי הקורס
71144 סמינר מוסמך בביוכימיה, מדעי המזון והתזונה א' 1 סמינריון פרטי הקורס
71112 סמינר עיוני קורס שנתי 0 מטלה פרטי הקורס
73510 פפטידים במזון ב' 2 שעור פרטי הקורס
71178 ציטולוגיה אבחנתית ב' 2 שעור פרטי הקורס
71957 תפקיד התזונאי בניתוחים בריאטריים א' 2 שעור פרטי הקורס