לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לגנטיקה והשבחה (721)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אורי נעמי Mechanisms underlying plasticity of plant development and patterning, leaf, flower and fruit development.
Website
קורסים  
ד"ר אלקינד יונתן Application of genetic engineering to plant breeding and physiology.
Website
קורסים  
ד"ר דוד ליאור Genetics and evolution of complex traits in fish and yeast
Website
קורסים  
פרופ ויינשטיין אלכסנדר Identification of novel aroma genes, Metabolic engineering of plants and yeast,Site-specific genome modification and genetic engineering in plants.
Website
קורסים  
ד"ר חפץ יעל Initiation of fertilization in the fruit fly Drosophila melanogaster
Website
קורסים  
פרופ כחילה-ברגל גילה Evolution, co-evolution, domestication and conservation
Website
קורסים  
ד"ר מוסקונה אסף Plant response to environmental stress, novel plant hormones and growth regulators
Website
קורסים  
פרופ מורין שי Ecological and evolutionary genetics, insect-plant and insect-environment interactions
Website
קורסים  
פרופ סיוון-לבבי ברטה Fish Reproduction
Website
קורסים  
פרופ סמך אלון Molecular mechanisms involved in plant developmental regulation, specifically the transition to flowering.
Website
קורסים  
פרופ עבו שחל Crop evolution in the Near East, Genetics and breeding of chickpea
Website
קורסים  
ד"ר עפרוני עידן Regeneration and adventitious root development
Website
קורסים  
ד"ר פרידלנדר תמר Computational - theoretical approaches to study self-incompatibility in plant fertilization; evolution and organization of gene regulatory networks
Website
קורסים  
ד"ר רוזנווסר שילה Redox regulation of metabolism, stress acclimation, and cell death in photosynthetic organisms.
Website
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אשרי עמרם Plant breeding, preservation of the genetic resources, manpower-training in developing countries.
פרופ הלל יוסף
פרופ זוסנק חנוך Interactions between viruses, their host plant and their insect vector; Virus indexing and plant resistance in the Middle East.
קורסים  
פרופ זמיר דני Identification of genes and mechanisms for crop productivity
קורסים  
פרופ כהנר אביגדור Quantitative genetics; genotype-by-environment interaction(GxE); chicken breeding, DNA markers, heat tolerance, ascites, immune response, fat deposition, water consumption and feed efficiency.
פרופ לדיזינסקי גדעון


מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר דרוין שלי
קורסים  
ד"ר זינגר עמיהוד
גב תדמור רוני


מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר בן-ארי גיורא
קורסים  
פרופ ז'יידאן מוחמד
קורסים  
ד"ר זלץ יחיעם
קורסים  
ד"ר יונש ניסים
ד"ר לאלזר איתמר
פרופ לביא אורי
קורסים  
ד"ר לוין אילן
ד"ר פרייליך שירי
קורסים  
פרופ רון מיכה