לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לגנטיקה והשבחה (721)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אורי נעמי
קורסים  
ד"ר אלקינד יונתן
קורסים  
ד"ר דוד ליאור
קורסים  
פרופ ויינשטיין אלכסנדר
קורסים  
ד"ר חפץ יעל
קורסים  
פרופ כחילה-ברגל גילה
קורסים  
ד"ר מוסקונה אסף
קורסים  
פרופ מורין שי
קורסים  
פרופ סיוון-לבבי ברטה
קורסים  
פרופ סמך אלון
קורסים  
פרופ עבו שחל
קורסים  
ד"ר עפרוני עידן
קורסים  
ד"ר פרידלנדר תמר
קורסים  
ד"ר פרידמן איל
ד"ר רוזנווסר שילה
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אשרי עמרם
פרופ הלל יוסף
פרופ זוסנק חנוך
קורסים  
פרופ זמיר דני
קורסים  
פרופ כהנר אביגדור
פרופ לדיזינסקי גדעון

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר דרוין שלי
קורסים  
ד"ר זינגר עמיהוד
גב תדמור רוני

מורה אורח
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר פארן אילן

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר בן-ארי גיורא
קורסים  
פרופ ז'יידאן מוחמד
קורסים  
ד"ר זלץ יחיעם
קורסים  
ד"ר יונש ניסים
ד"ר לאלזר איתמר
פרופ לביא אורי
קורסים  
ד"ר לוין אילן
ד"ר פרייליך שירי
קורסים  
פרופ רון מיכה