לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לגנטיקה והשבחה (721)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71181 אבולוציה של בעלי חיים וצמחים בתנאי תרבות ב' 2 שעור פרטי הקורס
71164 איתור,איסוף וניצול שונות גנטית במיני בר ב' 2 שעור פרטי הקורס
71184 הנדסה גנטית ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
73549 מבוא לגנומיקה א' 3 שעור פרטי הקורס
71177 מעבדה בביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית ב' 3 מעבדה פרטי הקורס
71192 סמינר מוסמך בגנטיקה והשבחה א' 1 סמינריון פרטי הקורס
71961 סמינר מוסמך בגנטיקה והשבחה ב' 1 סמינריון פרטי הקורס
73502 פרקים נבחרים בביולוגיה מולקולרית של צמחים ב' 2 שעור פרטי הקורס
73527 שונות ברצף ה-DNA ויישומיהם א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71964 תורשת תכונות כמותיות א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס