לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי בעלי החיים (718)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אוני זהבה
קורסים  
ד"ר ארגוב-ארגמן נורית
קורסים  
פרופ בנעט גד
קורסים  
ד"ר גולני דניאל
קורסים  
ד"ר דוד ליאור
קורסים  
פרופ הלוי-פינס אורנה
קורסים  
פרופ ואן-ריין יאפ
קורסים  
פרופ וולפנזון דוד
פרופ כחילה-ברגל גילה
קורסים  
פרופ מבגיש סמיר
קורסים  
פרופ מידן רינה
קורסים  
ד"ר מילס ארז
קורסים  
פרופ סיוון-לבבי ברטה
קורסים  
פרופ סלע-דוננפלד דלית
קורסים  
פרופ רוזנבוים ישראל
קורסים  
פרופ רוט צבי
קורסים  
ד"ר שלזינגר שרון
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אריאלי עמיחי
פרופ ברמן עמיאל
פרופ ברק הילטון
פרופ גוטניק מיכאל
קורסים  
פרופ הוד ישראל
פרופ הלר אלימלך-דן
קורסים  
פרופ סנפיר נחום
פרופ פרידמן אהרון
קורסים  
פרופ צימבר אמציה
פרופ רובינזון בועז
פרופ תגרי חיים

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר אבני גיורא
קורסים  
ד"ר בן אסא אייל
ד"ר ברוקשטין שמואל
קורסים  
ד"ר ברוש אריה
קורסים  
גב גבריאלי רחל
ד"ר גדות אבי
מר גור אריה שי
קורסים  
ד"ר זכות מאיה
קורסים  
ד"ר חלד שירה
קורסים  
ד"ר כשר כרמל
ד"ר לוי אלון
קורסים  
ד"ר מינץ דביר
ד"ר מלקמן-זהבי טלי
קורסים  
ד"ר סיון חיים
קורסים  
ד"ר סרוגו איתי
ד"ר פיאסטון יוגב
גב פלג גל
קורסים  
ד"ר צדיקוב אילן
קורסים  
ד"ר שושני עזרא
קורסים  
ד"ר שליט אורי
קורסים  
גב תדמור רוני

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר בן דב דגנית
קורסים  
ד"ר הנקין זלמן
קורסים  
ד"ר טנדלר עמוס
קורסים  
ד"ר מאירי נעם
קורסים