לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי בעלי החיים (718)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71811 אימונולוגיה כללית א' 3 שעור פרטי הקורס
71810 אנדוקרינולוגיה כללית ב' 2 שעור פרטי הקורס
71852 אקולוגיה מיקרוביאלית במערכות מידגה א' 2 שעור פרטי הקורס
71836 ביולוגיה ואקולוגיה של דגים ב' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71835 ביולוגיה של בלוטת החלב א' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71833 ביוקלימטולוגיה של חיות משק א' 2 שעור פרטי הקורס
71813 גידול בקר לבשר ב' 3 שעור פרטי הקורס
71812 גידול בקר לחלב ב' 5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71825 גידול סוסים א' 2 שעור פרטי הקורס
71814 גידול צאן ב' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71091 גנטיקה של בעלי חיים וטיפוח חיות משק ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71815 היבטים של איכות הסביבה בגידול בעלי-חיים ב' 2 שעור פרטי הקורס
71838 זואוגאוגרפיה של חולייתנים בישראל ב' 3 שעור פרטי הקורס
71844 יסודות תורת המחלות ב' 2 שעור פרטי הקורס
71092 מבוא לאבולוציה ב' 2.5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71804 מבוא לאמבריולוגיה א' 2 שעור פרטי הקורס
71808 מבוא לביולוגיה של בעלי-חיים ב' 2 שעור פרטי הקורס
71004 מבוא לזאולוגיה א' 6 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71830 מבוא לנוירוביולוגיה ב' 2 שעור פרטי הקורס
71824 מבוא לפרזיטולוגיה ב' 3 שעור פרטי הקורס
71843 מזונות למעלי גירה א' 5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71846 מחלות בקר וצאן א' 3 שעור פרטי הקורס
71822 ממשק והזנת עופות ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71817 מעבדה בהיסטולוגיה ב' 4 מעבדה פרטי הקורס
71854 סמינריון במדעי בעלי חיים ב' 1 סמינריון פרטי הקורס
71832 עקרונות הטיפול התרופתי בבעלי חיים א' 2 שעור פרטי הקורס
71839 עקרונות התזונה של חיות המשק ב' 4 שעור פרטי הקורס
71805 פיזיולוגיה של בע"ח א' א' 4 שעור פרטי הקורס
71806 פיזיולוגיה של בע"ח ב' ב' 4 שעור פרטי הקורס
71837 פיזיולוגיה של דגים ב' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71826 פיזיולוגיה של עופות א' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71807 פרוסמינר במדעי בעלי-חיים א' 1 מטלה פרטי הקורס
71803 רבייה השוואתית א' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71840 רווחת חיות משק א' 2 שעור פרטי הקורס
71821 תחומי ידע ועשייה במדעי בעלי חיים א' 1 שעור פרטי הקורס

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע