לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לכלכלת סביבה וניהול (717)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71748 אלגברה לינארית ב' ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71747 אלגברה ליניארית א' א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71701 הכרת משאבי הספריה א' או ב' 0 מטלה פרטי הקורס
71026 הסקה סטטיסטית ותכנון ניסויים ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
65028 השלמה באלגברה ובטריגונומטריה א' 0 שעור פרטי הקורס
71726 התנהגות צרכנים ב' 3 שעור פרטי הקורס
71007 חדו"א I א' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71745 חדו"א II לכלכלנים ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71014 חדו"א II למדעים הניסויים ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71054 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71023 חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי ב' ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71751 יסודות החשבונאות והתמחיר א' 4 שעור פרטי הקורס
71752 יסודות המימון א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71705 כלכלת איכות הסביבה א' 3 שעור פרטי הקורס
71721 כלכלת החקלאות הישראלית ב' 3 שעור פרטי הקורס
71702 כלכלת משאבי טבע ב' 3 שעור פרטי הקורס
71764 כלכלת תיירות ב' 3 שעור פרטי הקורס
71736 מאקרו כלכלה ב' 4 שעור פרטי הקורס
71708 מבוא לאקונומטריקה א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71025 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תיאורית ב' 2 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71720 מבוא לחקר שווקים ב' 3 שעור פרטי הקורס
71019 מבוא לכלכלה א' או ב' 2 שעור פרטי הקורס
71709 מבוא לכלכלה א' א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71710 מבוא לכלכלה ב' ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71718 מבוא לכלכלת המשפחה הכפרית א' 3 שעור פרטי הקורס
71706 מבוא לניהול פיננסי ומימון חברות ב' 3 שעור פרטי הקורס
71741 מבוא לסוציולוגיה ב' 2 שעור פרטי הקורס
71723 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א' א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71724 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב' ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71013 מבוא לסטטיסטיקה ותכנון ניסויים ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71766 מערכות מידע בניהול א' 3 שעור פרטי הקורס
71739 משוואות דפרנציאליות שמושיות ב' 2 שעור פרטי הקורס
71771 משפט מינהלי א' 2 שעור פרטי הקורס
71744 מתמטיקה שימושית לתלמידי קרקע ומים א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71733 ניהול השיווק א' 3 שעור פרטי הקורס
71730 סמינר בשיווק מעשי א' 3 שעור פרטי הקורס
71731 סמינר מחקרי בשיווק ב' 3 שעור פרטי הקורס
71719 שיווק תוצרת חקלאית א' 3 שעור פרטי הקורס
65027 תגבור בחדו"א I א' 0 שעור פרטי הקורס
71737 תורת היצרן ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71732 תורת הצרכן א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71742 תורת הרווחה א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71734 תכנון חקלאי ב' 3 שעור פרטי הקורס
71754 תמחיר וחשבונאות מינהלית א' ב' 3 שעור פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71989 אקונומטריקה א' א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71990 אקונומטריקה ב' ב' 3 שעור פרטי הקורס
71058 הדרכה אישית בשיטות סטטיסטיות קורס שנתי 0 הדרכה פרטי הקורס
71959 חשיבה אסטרטגית וקבלת החלטות א' 3 שעור פרטי הקורס
71163 כלכלת הצמיחה והפיתוח ב' 3 שעור פרטי הקורס
71183 כלכלת משאבי טבע למתקדמים ב' 3 שעור פרטי הקורס
71124 כלכלת סביבה למתקדמים א' 3 שעור פרטי הקורס
71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה א' 3 שעור פרטי הקורס
71993 מיבנה ענפי ב' 3 שעור פרטי הקורס
71965 סטטיסטיקה רב-משתנית לשיווק וחקלאות א' 3 שעור פרטי הקורס
71196 סמינר מחקרי א' בכלכלת סביבה וניהול א' 1 סמינריון פרטי הקורס
71996 סמינר מחקרי ב' בכלכלת סביבה וניהול א' או ב' 1 סמינריון פרטי הקורס
71108 סמינריון עיוני קורס שנתי 4 סמינריון פרטי הקורס
71985 שיטות אופטימיזציה בכלכלה ב' 3 שעור פרטי הקורס
71158 תאוריה מיקרו כלכלית א' 4 שעור פרטי הקורס
71159 תאוריה מקרו כלכלית ב' 4 שעור פרטי הקורס
73509 תורת המשחקים ב' 3 שעור פרטי הקורס
71138 תכנון ניסויים וסטטיסטיקה לתלמידי מחקר א' 4 שעור פרטי הקורס