לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למדעי הקרקע והמים (716)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ הדר יצחק
ד"ר הולצמן רן פיזיקה של הקרקע. זרימה ודפורמציה במדיום נקבובי
קורסים  
פרופ וולך רוני מודלים מתמטיים לתיאור תנועת מים והסעת מומסים בתווך נקבובי רווי ולא-רווי. בקרת השקיה (עיתוי וכמות) לניצול יעיל של מים בחממות ובשדה
קורסים  
ד"ר זערור שיקמה
קורסים  
פרופ חפץ בנימין השקיה במי קולחים: השפעות על גורל חומרי הדברה בקרקע. נוכחות והתנהגות של חומרים אנטיביוטיים וחומרים רפואיים בקרקע ובמי קולחים
קורסים  
ד"ר טס ערן אגרומטאורולוגיה, כימיה אטמוספרית, זיהום אויר
קורסים  
פרופ יורקביץ אדוארד
קורסים  
ד"ר מאו יאיר
קורסים  
פרופ מישאל יעל פוליאלקטרוליטים.קולואידים וכימיה של שטחי פנים.תואריות של חומרי הדברה.טיפול במים.טכנולוגיות של חרסיות
קורסים  
ד"ר שוורץ נמרוד
קורסים  
פרופ שנקר משה תהליכים גיאוכימיים של זרחן בעמק החולה. הקטנת תהליכים של זיהום הכנרת. קביעת זמינות היסודות ורמת הדישון הדרושה לצמח. ריסון תהליכי שחרור זרחן מבוצות טיהור שפכים
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ בנין עמוס
פרופ חן יונה
פרופ להב נועם
פרופ מועלם יחזקאל
פרופ מרר יצחק
פרופ ניר שלמה
קורסים  
פרופ עדין אבנר שיטות טיפול בשפכים, שיטות התפלה, טכנולוגיות סינון
ד"ר קלברמן צבי
קורסים  
פרופ שני אורי

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
גב אלחנני שרה
קורסים  
ד"ר אראל רן
ד"ר אשל גיל
קורסים  
מר בית-דין דני
קורסים  
ד"ר בריוזקין ארקדי
קורסים  
מר ברינט נערן
קורסים  
ד"ר גבר לרי
קורסים  
ד"ר גולדמן נורית
קורסים  
ד"ר גרינהוט צפריר
קורסים  
ד"ר טריפלר אפי
קורסים  
ד"ר כהן מרדכי
קורסים  
מר מוסרי עמיר
קורסים  
ד"ר סיקורל חיים
קורסים  
ד"ר פרידמן שמוליק
ד"ר קנר אביגיל
קורסים  

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר טייטל מאיר
קורסים  
ד"ר טנאי יוסף
ד"ר טרציצקי חורחה תכונות כימו-פיזיקליות של חומרים הומיים ומינרלים והאינטראקציה ביניהם. השפעת חומר אורגני על מבנה הקרקע. שינויים כימיים בקומפוסט
קורסים  
ד"ר יהודה זהבה
ד"ר כהן שבתאי
קורסים  
ד"ר פולובסוב תמרה
קורסים  
מר פפר ירמיה
קורסים  
ד"ר קורצמן דניאל
קורסים