לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למדעי הקרקע והמים (716)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ הדר יצחק Environmental Microbiology, Recycling Municipal and Agricultural Waste, Degradation of lignocellulose.
Website
פרופ וולך רוני Formation of water repellent soils by irrigation, Effect of contact angle on water flow in soils, Plant-water relationships, Irrigation control
Website
קורסים  
ד"ר זערור שיקמה
קורסים  
פרופ חפץ בנימין Environmental Chemistry, Pollutants of Emerging Concern, Soil Chemistry
Website
קורסים  
ד"ר טס ערן Agro-meteorology, atmosphric chemistry, air-pollution, modelling, field measurements
Website
קורסים  
פרופ יורקביץ אדוארד Predatory bacteria, Bacteria-tephritid fruit flies symbioses, Molecular profiling of soil microbial populations
Website
קורסים  
ד"ר מאו יאיר Environmental modeling, ecohydrology, soil degradation, desertification
Website
קורסים  
פרופ מישאל יעל Interactions between soil, water and vegetation in drylands, soil salinization/sodification, dynamics of nitrogen in the soil.
Website
קורסים  
ד"ר שוורץ נמרוד Soil-root interactions and water and nutrient uptake, Spectral induced polarization for non-invasive detection of rhizosphere processes.
Website
קורסים  
פרופ שנקר משה Soil chemistry and soil fertility, related to plant nutrition and environmental aspects
Website
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ ניר שלמה Water purification from chemicals and microorganisms by granulated micelle-clay complexes: experimental and modeling. Filtration and degradation
קורסים  
פרופ עדין אבנר Water Treatment Technology


מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר אבנרי שני
קורסים  
גב אלחנני שרה
קורסים  
ד"ר אראל רן
ד"ר אשל גיל
קורסים  
מר בית-דין דני
קורסים  
ד"ר בריוזקין ארקדי
קורסים  
ד"ר גבר לרי
קורסים  
ד"ר גולדמן נורית
קורסים  
ד"ר גרינהוט צפריר
קורסים  
ד"ר טריפלר אפי
קורסים  
ד"ר כהן מרדכי
קורסים  
מר מוסרי עמיר
קורסים  
ד"ר פרידמן שמוליק
ד"ר קנר אביגיל
קורסים  

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר טייטל מאיר Greenhouse management and control (ventilation, heating, CO2 enrichment, shading, structure); Energy in agriculture; Computer controlled data acquisition and instrumentation; Fluid mechanics and heat transfer in agriculture.
קורסים  
ד"ר טנאי יוסף
ד"ר טרציצקי חורחה תכונות כימו-פיזיקליות של חומרים הומיים ומינרלים והאינטראקציה ביניהם. השפעת חומר אורגני על מבנה הקרקע. שינויים כימיים בקומפוסט
קורסים  
ד"ר כהן שבתאי
קורסים  
ד"ר פולובסוב תמרה Interface reactions in soils, physical chemistry of soils and clays, transformations of natural organic matter and pollutants in soils
קורסים  
מר פפר ירמיה
קורסים  
ד"ר קורצמן דניאל
קורסים