לימודים לתואר בוגר   -   החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר בוחבוט יונתן
קורסים  
פרופ בורדמן שאול
קורסים  
פרופ הדר יצחק
ד"ר הלמן יעל
קורסים  
ד"ר חפץ יעל
קורסים  
פרופ יובל בועז
קורסים  
פרופ יורקביץ אדוארד
קורסים  
פרופ ירדן עודד
קורסים  
ד"ר לוי אסף
קורסים  
ד"ר לוי מרגנית
קורסים  
פרופ מורין שי
קורסים  
ד"ר מנדליק יעל
קורסים  
ד"ר פאפאתנוס פיליפוס
קורסים  
ד"ר פרידמן יונתן
קורסים  
ד"ר קובו שי
קורסים  
פרופ קול משה
קורסים  
ד"ר קשטן נדב
קורסים  
פרופ שפיר שרון
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אוקון יעקב
פרופ גרזון אורי
קורסים  
פרופ דינור עמוס
פרופ כהן אפרים
פרופ קטן יעקב
פרופ קיגל חיים
קורסים  
פרופ שטיינברג אברהם

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אלעד יגאל
קורסים  
ד"ר בכר עדי
קורסים  
ד"ר בן-דב איתן
ד"ר גזית שירלי
קורסים  
ד"ר כספי רועי
ד"ר מורן שמואל
ד"ר מלכה אסנת
ד"ר מנט דנה
קורסים  
מר סלבצקי יוסף
קורסים  

מורה אורח
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר Hulcr Jiri
ד"ר Lucky Andrea
פרופ Ueckermann Eddie
ד"ר ביירס ג'ון
קורסים  
פרופ ברייר היינץ

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ גאנם מוראד
קורסים  
פרופ גלזר איתמר
קורסים  
פרופ גמליאל אברהם
קורסים  
ד"ר דומברובסקי אביב
קורסים  
ד"ר הורוביץ-בראון סיגל
קורסים  
ד"ר ילין מרי דפני
קורסים  
ד"ר לפידות משה
קורסים  
ד"ר מוואסי מוניר
קורסים  
ד"ר מינץ דרור
קורסים  
פרופ מנדל צבי
קורסים  
ד"ר מנדלבאום רפי
ד"ר מנוליס-ששון שולמית
ד"ר סורוקר ויקטוריה
קורסים  
ד"ר סיטרין אדי
קורסים  
ד"ר פלבסקי אריק
קורסים  
פרופ פרוסקי דב
קורסים  
פרופ צ'חנובסקי נור
ד"ר צרור לאה
ד"ר קולטאי חיננית
פרופ רביב מיכאל
פרופ רפאלי עדה
פרופ שטיינברג דני
קורסים  
ד"ר שטיינברג שמעון
פרופ שפיגל יצחק
קורסים