לימודים לתואר בוגר   -   החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71527 אנטומולוגיה של היער א' 2 שעור פרטי הקורס
71530 אקולוגיה כללית ב' 2 שעור פרטי הקורס
71523 ביולוגיה של דבורת הדבש א' 5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71503 ביולוגיה של הקרקע א' 3 שעור פרטי הקורס
71524 גידול דבורים ומוצרי מכוורת ב' 5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71513 הגנת הצומח – 'ממדיניות לפרקטיקה' ב' 2 סדנה פרטי הקורס
71529 חרקים מזיקים בחקלאות ב' 5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71512 יישום שיטות ואמצעים להדברת פגעים בצמחים א' 3 שעור פרטי הקורס
71501 מבוא לאנטומולוגיה ב' 2 שעור פרטי הקורס
71515 מבוא לניהול אוכלוסיות מזיקים א' 2 שעור פרטי הקורס
71502 מבוא לפיטופתולוגיה ב' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71056 מיקרוביולוגיה כללית ב' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71505 מעבדה באנטומולוגיה ב' 3 מעבדה פרטי הקורס
71506 מעבדה באנטומולוגיה (לשאינם מתמחים) ב' 1 מעבדה פרטי הקורס
71082 ניהול משולב של שטחים פתוחים א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71534 סוגיות מדעיות בחקלאות האורגנית ב' 2 שעור פרטי הקורס
71509 סוגיות מרכזיות באגרואקולוגיה ובריאות הצמח א' 1 שעור פרטי הקורס
71504 סמינריון אגרואקולוגיה ובריאות הצמח א' 2 מטלה פרטי הקורס
71510 עקרונות הוירולוגיה ב' 2 שעור פרטי הקורס
71528 פיזיולוגיה של חרקים א' 2 שעור פרטי הקורס
71500 פרוסמינר באגרואקולוגיה ובריאות הצמח ב' 0 מטלה פרטי הקורס
71514 פרקים נבחרים בפיטופתולוגיה ב' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
73536 אקולוגיה מולקולרית בחיידקים א' 2 שעור פרטי הקורס
71173 אקולוגיה-התנהגותית של האבקה ב' 2 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71132 ביולוגיה של חישה כימית א' 2 שעור פרטי הקורס
71139 היבטים מולקולאריים במנגנוני ההגנה של צמחים א' 4 שעור פרטי הקורס
71117 וירוסים כגורמי מחלות בצמחים ב' 2 שעור פרטי הקורס
71131 וקטורים של פתוגנים לצמחים א' 2 שעור פרטי הקורס
71977 מיקרוביולוגיה סביבתית ב' 2 שעור פרטי הקורס
71971 מנגנוני איתות בין חיידקים וסביבתם א' 2 שעור פרטי הקורס
73514 סדנה בהאבקה ב' 4 סדנה פרטי הקורס
71986 סדנה-מחלות בעצי פרי נשירים וגפנים ב' 2 סדנה פרטי הקורס
71193 סמינר מוסמך באגרואקולוגיה ובריאות הצמח ב' 1 סמינריון פרטי הקורס
71125 פיטובקטריולוגיה א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71127 פתולוגיה של חרקים ב' 2 שעור פרטי הקורס