לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למטעים וצמחי נוי (714)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ גרינצוויג ז'וזה Human impacts on plants (especially woody species), ecosystems and biogeochemical cycles at organismic, community and ecosystem scales.
Website
קורסים  
פרופ ויינשטיין אלכסנדר Identification of novel aroma genes, Metabolic engineering of plants and yeast,Site-specific genome modification and genetic engineering in plants.
Website
קורסים  
פרופ וייס דוד Hormone signal transduction and responses (gibberellin and cytokinin).
Website
קורסים  
פרופ סמך אלון Molecular mechanisms involved in plant developmental regulation, specifically the transition to flowering.
Website
קורסים  
פרופ שוסיוב עודד Combining plant molecular biology, protein engineering and nano-biotechnology to develop super-performing materials for affordable and sustainable applications
Website
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אלטמן אריה
קורסים  
ד"ר בירן יצחק
קורסים  
פרופ ברבדו בן-עמי
פרופ גולדשמידט אליעזר
פרופ לביא שמעון
פרופ ריוב יוסף
פרופ שורץ אמנון Plant water relations, Plant gas exchange, Irrigation scheduling of orchards and vineyards based on physiological parameters.
קורסים  


מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר ניר גיל
קורסים  

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר אסם יגיל
קורסים  
פרופ בן-חיים גוזל
ד"ר ברג רבקה
קורסים  
ד"ר ברנשטיין נירית
קורסים  
ד"ר ירמיהו אורי
קורסים  
ד"ר ליכטר אמנון
קורסים  
ד"ר לרס אמנון
קורסים  
ד"ר פליישמן משה
קורסים  
ד"ר צדקה אבי
קורסים  
פרופ קפולניק יורם
ד"ר שדות עינת
קורסים