לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למטעים וצמחי נוי (714)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ גרינצוויג ז'וזה
קורסים  
פרופ ויינשטיין אלכסנדר
קורסים  
פרופ וייס דוד
קורסים  
פרופ סמך אלון
קורסים  
פרופ שוסיוב עודד
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אלטמן אריה
קורסים  
ד"ר בירן יצחק
קורסים  
פרופ ברבדו בן-עמי
פרופ גולדשמידט אליעזר
פרופ לביא שמעון
פרופ ריוב יוסף
פרופ שורץ אמנון
קורסים  

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר ניר גיל
קורסים  

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר אסם יגיל
קורסים  
פרופ בן-חיים גוזל
ד"ר ברג רבקה
קורסים  
ד"ר ברנשטיין נירית
קורסים  
ד"ר ירמיהו אורי
קורסים  
ד"ר ליכטר אמנון
קורסים  
ד"ר לרס אמנון
קורסים  
ד"ר פליישמן משה
קורסים  
ד"ר צדקה אבי
קורסים  
פרופ קפולניק יורם
ד"ר שדות עינת
קורסים