לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למטעים וצמחי נוי (714)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71111 ביולוגיה התפתחותית של הגפן ב' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס
71145 ניהול יער בישראל ב' 2 שעור פרטי הקורס
71187 סמינר מוסמך במטעים וצמחי נוי א' 1 סמינריון פרטי הקורס