לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לגידולי שדה וירקות (713)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אורי נעמי
קורסים  
פרופ אלבאום רבקה
קורסים  
ד"ר אלקינד יונתן
קורסים  
פרופ וולף שמואל
קורסים  
פרופ סרנגה יהושע
קורסים  
פרופ עבו שחל
קורסים  
פרופ פלג צבי
קורסים  
ד"ר פרידמן איל

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ רבינוביץ חיים-דוד
פרופ רובין ברוך
קורסים  

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר יעקבי טוביה
קורסים  

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אייזנברג חנן
קורסים  
ד"ר אפרת יונתן
ד"ר בונפיל דוד
קורסים  
ד"ר ברנשטיין נירית
קורסים  
פרופ דודאי נתיב
קורסים  
ד"ר ירמיהו אורי
קורסים  
ד"ר לוינסון אפרים
קורסים  
פרופ פליק אלי
קורסים  
ד"ר קולטאי חיננית
פרופ קפולניק יורם