לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לגידולי שדה וירקות (713)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אורי נעמי Mechanisms underlying plasticity of plant development and patterning, leaf, flower and fruit development.
Website
קורסים  
פרופ אלבאום רבקה Plant cell wall structure and function; Hygroscopic movement for seed dispersal; Silica in plants
Website
קורסים  
ד"ר אלקינד יונתן Application of genetic engineering to plant breeding and physiology.
Website
קורסים  
פרופ וולף שמואל Factors affecting productivity, yield accumulation and quality of vegetable and field crops, Phloem genomics, Seed development
Website
קורסים  
פרופ סרנגה יהושע Physiological and genetic aspects of crop adaptation to stress conditions, Sustainable agriculture, Crops for arid regions
Website
קורסים  
פרופ עבו שחל Crop evolution in the Near East, Genetics and breeding of chickpea
Website
קורסים  
פרופ פלג צבי Plant response to abiotic stress combinations, abiotic stress tolerance in crop-plants, Quantitative genetics of yield
Website
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ רבינוביץ חיים-דוד
פרופ רובין ברוך
קורסים  


מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר יעקבי טוביה
קורסים  

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אייזנברג חנן
קורסים  
ד"ר אפרת יונתן
ד"ר בונפיל דוד
קורסים  
ד"ר ברנשטיין נירית
קורסים  
פרופ דודאי נתיב
קורסים  
ד"ר ירמיהו אורי
קורסים  
ד"ר לוינסון אפרים
קורסים  
פרופ פליק אלי
קורסים  
ד"ר קולטאי חיננית Research and development of new cannabis-based medical drugs; medicinal plants uses for anti-cancer and anti-inflammatory activity.
Website
פרופ קפולניק יורם