לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לגידולי שדה וירקות (713)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
71938 הזנה מינרלית של צמחים ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
71955 חומרי טבע בגידולי שדה ירקות וצמחי מרפא א' 2 שעור פרטי הקורס
71924 מינים פולשים בישראל וסכנתם לחקלאות ולסביבה (סדנה) ב' 2 סדנה פרטי הקורס
71927 מנגנוני פעולה של קוטלי עשבים א' 2 שעור פרטי הקורס
71936 מעבדה בהזנה מינרלית של צמחים ב' 2 מעבדה פרטי הקורס
71905 נושאים נבחרים בפיזיולוגיה של גידולי ירקות (סדנה) ב' 2 סדנה פרטי הקורס
71140 סמינר מוסמך בגידולי שדה וירקות א' 1 סמינריון פרטי הקורס
71194 סמינר מוסמך בגידולי שדה וירקות ב' 1 סמינריון פרטי הקורס