לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי התזונה (712)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
65125 אנדוקרינולוגיה של האדם ב' 2 שעור פרטי הקורס
65212 אנטומיה ופיזיולוגיה של האדם א' 6 שעור פרטי הקורס
65618 בריאות הציבור וקידום תזונה בקהילה א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
65638 גדילה והתבגרות ב' 2 שעור פרטי הקורס
65320 דיאטטיקה א' א' 3 שעור פרטי הקורס
65322 דיאטטיקה ב' ב' 3 שעור פרטי הקורס
65127 הכנת המזון ב' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
65101 הכרות עם עבודת התזונאי/דיאטן א' 1 סדנה פרטי הקורס
65646 השמנה והפרעות אכילה - אטיולוגיה פתולוגיה וגישות טיפול ב' 3 שעור פרטי הקורס
65641 התעללות והזנחה בילדים – היבטים תזונתיים א' 2 שעור פרטי הקורס
71265 התפתחות ידע מדעי והשפעותיו על המלצות תזונתיות א' 2 שעור פרטי הקורס
65644 חומרי-טבע מצמחים בתזונה ובבריאות האדם ב' 2 שעור פרטי הקורס
65216 כשרות ושבת א' 1 שעור פרטי הקורס
65313 מבוא לאפידמיולוגיה א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
65129 מבוא למדיניות תזונה ומזון-פרספקטיבה ישראלית ב' 2 שעור פרטי הקורס
65217 מבוא לפסיכולוגיה א' 2 שעור פרטי הקורס
65219 מעבדה באנטומיה ופיזיולוגיה של האדם ב' 2 שעור ומעבדה פרטי הקורס
65213 מעבדה בתזונת האדם ב' 3 מעבדה פרטי הקורס
65324 נוירואנדוקרינולוגיה של תזונת האדם ב' 2 שעור פרטי הקורס
65614 סמינריון בתזונה ב' 1 סמינריון פרטי הקורס
65126 פסיכולוגיה התפתחותית ב' 4 שעור פרטי הקורס
71264 פרקים נבחרים במדעי התזונה א' 2 שעור פרטי הקורס
65307 פתולוגיה וקליניקה של מחלות א' א' 3 שעור פרטי הקורס
65308 פתולוגיה וקליניקה של מחלות ב' ב' 3 שעור פרטי הקורס
65639 תוכניות חינוך תזונתי קורס שנתי 2.5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
65128 תורת המזון ב' 2 שעור פרטי הקורס
65300 תורת הראיון א' 3 שעור פרטי הקורס
65223 תזונה במאמץ גופני וספורט א' 2 שעור פרטי הקורס
65647 תזונה במעגל החיים ב' 2 שעור פרטי הקורס
65214 תזונת האדם ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
65648 תזונת האדם - מיקרונוטריינטים ב' 4 שעור פרטי הקורס
65321 תרגיל בדיאטטיקה א' א' 3 תרגיל פרטי הקורס
65323 תרגיל בדיאטטיקה ב' ב' 3 תרגיל פרטי הקורס
65221 תת תזונה ב' 2 שעור פרטי הקורס