לימודים לתואר מוסמך   -   החוג להידרולוגיה ומשאבי מים (589)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אהרונוב עינת פיסיקה ומודלים של תהליכים גאולוגיים: מכניקה של סלעים, פיסיקה של רעידות אדמה, גלישות, אינטראקציות מים וסלע.
קורסים  
פרופ אנזל יהודה פליאוהידרולוגיה, פליאואקלים, גאומורפולוגיה רביעונית, שטפונות.
קורסים  
פרופ אראל יגאל גאוכימיה איזוטופית, גאוכימיה סביבתית, גאוכימיה של מים.
קורסים  
פרופ גבירצמן חיים הידרולוגיה של מי תהום, משאבי המים בישראל.
קורסים  
פרופ דיין אורי מטאורולוגיה.
קורסים  
ד"ר הולצמן רן פיזיקה של הקרקע. זרימה ודפורמציה במדיום נקבובי
קורסים  
פרופ הספל קרן מעברי קרינה, אינטראקציה של אוירוסולים עם עננים, אוירוסולים ושינויים אקלימיים.
קורסים  
פרופ וולך רוני מודלים מתמטיים לתיאור תנועת מים והסעת מומסים בתווך נקבובי רווי ולא-רווי. בקרת השקיה (עיתוי וכמות) לניצול יעיל של מים בחממות ובשדה
קורסים  
פרופ חפץ בנימין השקיה במי קולחים: השפעות על גורל חומרי הדברה בקרקע. נוכחות והתנהגות של חומרים אנטיביוטיים וחומרים רפואיים בקרקע ובמי קולחים
קורסים  
ד"ר טס ערן אגרומטאורולוגיה, כימיה אטמוספרית, זיהום אויר
קורסים  
פרופ לב עובדיה כימיה סביבתית וחומרים מתקדמים בכימיה אנליטית.
קורסים  
פרופ לזר בועז אוקיאנוגרפיה כימית, גאוכימיה של מים, איזוטופים של רדיום ותוריום בים ובאגנים, קלציפיקציה ויצרנות של שוניות אלמוגים, תהליכי ספיחה ושחרור במים עיליים ובמי תהום.
פרופ מורין אפרת הידרומטאורולוגיה, חישה מרחוק של משקעים, שטפונות, שינויי אקלים והשפעתם על מערכות סביבתיות, אירועים קיצוניים, הידרולוגיה של אגני היקוות
קורסים  
פרופ מישאל יעל פוליאלקטרוליטים.קולואידים וכימיה של שטחי פנים.תואריות של חומרי הדברה.טיפול במים.טכנולוגיות של חרסיות
קורסים  
פרופ עמנואל סיימון הידרולוגיה גאולוגיה וגאוכימיה
קורסים  
פרופ פרומקין עמוס חקר מערות, תופעות קרסטיות, גאולוגיה רביעונית, שינוי אקלים בעבר, גאוארכאולוגיה, מערות בשימוש האדם. מערכות מים קדומות
קורסים  
ד"ר קן עידו כלכלת משאבי מים וסביבה
קורסים  
פרופ רוזנפלד דניאל פיסיקת העננים והגשם, מכ"מ מטאורולוגי, חישה מרחוק מלווינים שינויים אקלימיים.
קורסים  
פרופ שנקר משה תהליכים גיאוכימיים של זרחן בעמק החולה. הקטנת תהליכים של זיהום הכנרת. קביעת זמינות היסודות ורמת הדישון הדרושה לצמח. ריסון תהליכי שחרור זרחן מבוצות טיהור שפכים
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ חיין אלכסנדר מטאורולוגיה טרופית וציקלונים טרופיים, פיסיקה של העננים ומודלים נומריים, תהליכים של שכבת הגבול וטורבולנציה באטמוספרה.
קורסים  
פרופ עדין אבנר שיטות טיפול בשפכים, שיטות התפלה, טכנולוגיות סינון

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר גרודק תמיר גאומורפולוגיה והידרולוגיה של מים עיליים.
קורסים  
ד"ר דבורי נועם
קורסים  
ד"ר כרובי און
ד"ר לקח יהודית
ד"ר מטמון דורית
ד"ר קורצמן דניאל
קורסים  
ד"ר קסלר אבנר
קורסים  
ד"ר שלו אייל הידרולוגיה

מורה אורח
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ ברדוסי אנדרס
קורסים  
פרופ טג נעמי קריסטינה
קורסים  

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ גבירצמן זוהר טקטוניקה אגנים סדימנטריים , סיכונים סייסמיים.
קורסים  
ד"ר טרציצקי חורחה תכונות כימו-פיזיקליות של חומרים הומיים ומינרלים והאינטראקציה ביניהם. השפעת חומר אורגני על מבנה הקרקע. שינויים כימיים בקומפוסט
קורסים