לימודים לתואר מוסמך   -   החוג להידרולוגיה ומשאבי מים (589)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
68835 שיטות שדה בהידרולוגיה עילית ב' 2 שעור פרטי הקורס