לימודים לתואר מוסמך   -   החוג להתמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה (5881)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ בנבניסטי נסים תאי גזע עובריים, חקר הסרטן. גנטיקה מולקולרית ביונקים. ביולוגיה התפתחותית.
קורסים