לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי כדור הארץ (595)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אביגד דב טקטוניקה, תהליכים מטמורפיים.
קורסים  
ד"ר אדם אורי
קורסים  
פרופ אהרונוב עינת פיסיקה ומודלים של תהליכים גאולוגיים: מכניקה של סלעים, פיסיקה של רעידות אדמה, גלישות, אינטראקציות מים וסלע.
קורסים  
פרופ אנגרט אלון האינטראקציה בין שינויי אקלים והביוספירה היבשתית, ביוגאוכימיה, איזוטופים יציבים, חישה מרחוק.
קורסים  
פרופ אנזל יהודה פליאוהידרולוגיה של נחלים ואגמים, פליאואקלים, גאומורפולוגיה, גיאולוגיה רביעונית, שטפונות, לס
קורסים  
פרופ אפק חגית-פנינה גיאוכימיה איזוטופית
קורסים  
פרופ אראל יגאל גאוכימיה איזוטופית, גאוכימיה סביבתית, גאוכימיה של מים.
קורסים  
פרופ ארז יונתן אוקיאנוגרפיה כימית, מיחזור הפחמן הימי.
קורסים  
מר ארז מורן
פרופ ברדוסי אנדרס
פרופ גבירצמן חיים הידרולוגיה של מי תהום, משאבי המים בישראל.
קורסים  
ד"ר גולדסמית יוני פפלאואקלים יבשתי וימי, גיאוכימיה איזוטופית אורגנית ואנאורגנית, גיאומורפולוגיה אגמית, המחזור ההידרולוגי, קשר בין אקלים ואדם.
קורסים  
פרופ גולדשטיין סטיבן
קורסים  
פרופ גילדור חזי אוקיאנוגרפיה פיסקלים, דינמיקה של מערכת האקלים, אינטראקציה בין האקלים לביוספרה.
קורסים  
פרופ גרפינקל חיים דינמיקה בסקלה גדולה של האטמוספירה ושל האקלים
קורסים  
פרופ הספל קרן מעברי קרינה, פיזור של קרינה אלקטרומגנטי, קיטוב האור בים, אילוץ קרינתי של אקלים, חשמל אטמוספירי
קורסים  
ד"ר וייס יעקב
קורסים  
ד"ר טולדו ירון
קורסים  
ד"ר טורפשטיין עדי גיאוכימיה, אוקינוגרפיה, פליאו-אקלים, פליאוקיינוגרפיה, גיאוכרונולוגיה. Isotope geochemistry, paleoceanography, paleoclimate, geochronology, provenance studies
קורסים  
פרופ כהן אריאל פיסיקה ואופטיקה של האטמוספרה, חישה מרחוק (בהדגשת לייזר רדאר) אסטרונומיה פלנטרית והיסטורה של האסטרונומיה.
פרופ לוז בועז גאוכימיה איזוטופית , ביוגאוכימיה, פליאואקלים.
פרופ לזר בועז אוקיאנוגרפיה כימית, גאוכימיה של מים, איזוטופים של רדיום ותוריום בים ובאגנים, קלציפיקציה ויצרנות של שוניות אלמוגים, תהליכי ספיחה ושחרור במים עיליים ובמי תהום.
פרופ ליברזון דן
קורסים  
פרופ מורין אפרת הידרומטאורולוגיה, חישה מרחוק של משקעים, שטפונות, שינויי אקלים והשפעתם על מערכות סביבתיות, אירועים קיצוניים, הידרולוגיה של אגני היקוות
קורסים  
פרופ מטיוס אלן פטרולוגיה מטמורפית ומאגמתית, גאוכימיה איזוטופית.
קורסים  
פרופ מטמון ארי גאומורפולוגיה ריבעונית , גאולוגיה כמותית.
קורסים  
פרופ נבון עודד גאוכימיה ופטרולוגיה מאגמתית, התפרצויות געשיות, יצירת יהלומים.
קורסים  
פרופ עגנון אמוץ דינמיקה של כדור הארץ, רעידות אדמה, הרי געש. שינויי מפלס; אגמים, ימים, אוקיינוס; מבנים גיאולוגיים: ביטויים בפני השטח והדמיות מתת הקרקע.
קורסים  
פרופ עמנואל סיימון הידרולוגיה גאולוגיה וגאוכימיה
קורסים  
פרופ עמרני אלון גיאוכימיה אורגנית , ביוגיאוכימיה, איזוטופים יציבים,מחזור הגופרית, יחסי גומלין בין חומרים אורגניים ואי אורגניים , דלקים פוסיליים. Interests : Organic geochemistry and biogeochemistry, stable isotopes, sulfur cycle, organic-inorganic interactions גיאוכימיה אורגנית , ביוגיאוכימיה, איזוטופים יציבים,מחזור הגופרית, יחסי גומלין בין חומרים אורגניים ואי אורגניים.
קורסים  
ד"ר פינסקי מרק תהליכי דיפוזיה באטמוספירה טורבולנטית.
פרופ פרומקין עמוס חקר מערות, תופעות קרסטיות, גאולוגיה רביעונית, שינוי אקלים בעבר, גאוארכאולוגיה, מערות בשימוש האדם. מערכות מים קדומות
קורסים  
פרופ קסל רונית גיאוכימיה ופטרולוגיה מאגמתית, נוזלים במעטפת, פטרוגנזה של מטאוריטים.
קורסים  
פרופ רבינוביץ רבקה פליאוטולוגיה של חולייתנים, טאפונומיה, ארכיאוזולוגיה
קורסים  
פרופ רוזנפלד דניאל פיסיקת העננים והגשם, מכ"מ מטאורולוגי, חישה מרחוק מלווינים שינויים אקלימיים.
קורסים  
ד"ר ריב אורי יחסי טקטוניקה, אקלים ותהליכי פני שטח, שחזור הרכב וטמפרטורת האוקיינוס בעבר הגיאולוגי, רישום ושינוי סיגנלים גיאוכימיים באגנים סדימנטריים ומטמורפיזם. Interactions among tectonic activity, Earth surface process and climate Reconstruction of the Ocean temperature and oxygen isotope composition in deep time Geochemical signal recording and alteration in diagentic and metamorphic environments
קורסים  
ד"ר שער רון גיאופיסיקה, פלאומגנטיות וגיאומגנטיות.
קורסים  
פרופ שקד יעלה ביאוגיאוכימיה ימית של מתכות.
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ גרפונקל צבי טקטוניקה, גאולוגיה כללית , גאולוגיה של המזרח התיכון.
פרופ חיין אלכסנדר מטאורולוגיה טרופית וציקלונים טרופיים, פיסיקה של העננים ומודלים נומריים, תהליכים של שכבת הגבול וטורבולנציה באטמוספרה.
קורסים  
פרופ לוריא מנחם כימיה אטמוספירית, בקרה ומניעת זיהום אוויר. מודלים דינמיים אטמוספריים, תאוריה של איייציבות, כאוס במערכות אטמוספיריות, וגלים לא לינאריים.
פרופ פלדור נתן תיאוריה של אי-יציבות, גלים ליניאריים לא-הרמוניים, זרימה גיאופיזית, כימות קצבי התאדות באוקיאנוס.
קורסים  
פרופ קולודני יהושע גאוכימיה איזוטופית וכללית.

סגל זוטר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר אייל חגיי
קורסים  
גב אלבאום אילת
קורסים  
גב אמיתי יעל
מר אפריים אביחי
קורסים  
מר ארמון משה
קורסים  
גב בויאנגו' אינגה
מר בן צור אלעד
גב בן-ישראל מיכל
גב בר-טוב מאיה
גב ברמן הדר
קורסים  
גב ברנע אסנת
קורסים  
מר גבעון יונתן
מר דנטה אלעד
מר דרבסי יניב
קורסים  
גב האוזר הגר
מר ויינר שלומי
קורסים  
מר וינברגר ישראל
גב ועקנין ענבר
מר יוסקו דניאל
מר יעקבי איתמר
קורסים  
גב לוינסון יעל
גב מוסן ישראלה
קורסים  
מר מלצר עמית
קורסים  
מר נבון נדב
גב ניאגו נטלי
גב סבה אורטל
מר סירוטה עדו
קורסים  
מר סלע מאור
קורסים  
מר עבו אבישי
קורסים  
מר פוליק גיא
קורסים  
גב פיירשטיין גלינה
מר פישמן אסי
קורסים  
מר פלחן דניאל
גב צברי מצדה
מר ציפורי אסף
מר קינן יונתן
מר רינת יאיר
מר שוורץ חן
גב שלו נטע
מר שלום אוהד
קורסים  
מר שמילוביץ יובל
קורסים  
מר שמיר עופר
מר שמש רן

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר גבזה אהוד זרימה ופיזור בשכבת הגבול. דינמיקה של האוירוסולים.
קורסים  
ד"ר גרודק תמיר גאומורפולוגיה והידרולוגיה של מים עיליים.
קורסים  
ד"ר כרובי און
ד"ר לנסקי נדב
קורסים  
ד"ר מטמון דורית
ד"ר פליקס יצחק
ד"ר קסלר אבנר
קורסים  
ד"ר שלו אייל הידרולוגיה

מורה אורח
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ Gertler Alan
ד"ר אנטלר גלעד
קורסים  
פרופ ברדוסי אנדרס
קורסים  
פרופ הולברוק ג'ון
קורסים  
פרופ טג נעמי קריסטינה
קורסים  
פרופ פיין מעוז
קורסים  
ד"ר צ'רנוב דן ביולוגיה של האלמוגים
קורסים  
פרופ רוזנטל יאיר
קורסים  
פרופ שטיין מרדכי גיאוכימיה איזוטופית, פטרולוגיה מגמתית, גיאולוגיה של הרביעון, מחקר אקלימי העבר, שינויים במפלס הים ,שחזור הרכב האוקיינוסים בעבר הגיאולוגי 
קורסים  

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אוריון ניר הוראת המדעים - הכנת תכניות לימודים בגאולוגיה לבתי -הספר.
קורסים  
פרופ גבירצמן זוהר טקטוניקה אגנים סדימנטריים , סיכונים סייסמיים.
קורסים  
ד"ר גלמן פאינה כימיה אורגנית איזסוטופית אנליטית.
ד"ר היימן אריאל גאוכרונולוגיה, וולקניזם.
קורסים  
ד"ר מדבדב בני
קורסים  
ד"ר מורג נבות
קורסים  
ד"ר פורת נעמי
קורסים  
ד"ר קרץ צבי
קורסים  

מורה קליני
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר זיק אביעד
קורסים  

עמית הוראה
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר וורגפט אייל
קורסים  
ד"ר לין ישראל-צבי
קורסים