Studies for Bachelor's Degree   -   Department of Life Sciences (570)   -   teachers
Senior faculty
Degree Last name First name Speciality
Dr Avin Wittenberg Tamar אנחנו מעוניינים להבין כיצד צמחים מפרקים חומרים מורכבים בתא כאשר הם צריכים לייצר אנרגיה זמינה. מצב כזה קורה בשלבי התפתחות שונים של הצמח ובתנאי עקה, בהם פוטוסינתיזה אינה יעילה. אנחנו מתמקדים במנגנון תאי המכונה אוטופאג'י וחוקרים אותו על ידי שיטות מולקולריות ובטכניקות של מטבולומיקה
Courses  
Professor Ostersetzer Oren מטרות המחקר המרכזיות של המעבדה שלנו מתמקדות בהבנה מעמיקה יותר של מנגנונים המעורבים בבקרה על ביטויו של הגנום המיטטוכונדריאלי בצמחים, בהתאמה לסיגנלים התפתחותיים וסביבתיים שונים.
Courses  
Professor Oren Aharon האקולוגיה המיקרוביאלית של ים המלח; האקולוגיה המיקרוביאלית של בריכות אידוי להפקת מלח; אדפטציה של מיקרואורגניזמים לחיים בריכוזי מלח גבוהים; פיגמנטים בולעי UV בכחוליות; טקסונומיה של פרוקריוטים;
Courses  
Professor Engelberg David בקרת ביטוי גנים ע"י האונקוגנים Ras ו- Jun בשמרים וביונקים. ביטוי גנים בתגובה לתנאי עקה (חום, קרינת UV) והקשר שלהם לתהליך הסרטני. פיתוח וריאנטים פעילים של MAP קינאזות. פיתוח מערכות לביטוי חלבונים לצרכי מחקר, תעשיה ורפואה.
Courses  
Professor Aroeti Benjamin מנגנונים מולקולרים המעורבים במיון והכוונה של חלבוני ממברנה בתאי אפיתל מקוטבים.
Courses  
Professor Arkin Isaiah ספטרוסקופיה וביואינפורמטיקה של חלבוני ממברנה.
Courses  
Dr Beatus Tsevi
Courses  
Dr Buxboim Amnon מכנו-ביולוגיה של תאי גזע וגרעינים,ביופיזיקה. פרוייקטים עכשוויים: אינטראקציות בין תאים למטריצה בתהליכי התמיינות, דינמיקה מבנית ומולקולרית של מטריצת הגרעין
Courses  
Professor Bloch Guy התנהגות חברתית
Courses  
Professor Belkin Shimshon מיקרוביולוגיה סביבתית
Courses  
Professor Ben-Arie Nissim הבטים מולקולריים של התפתחות מח העכבר, גנטיקה התפתחותית, אבולוציה מולקולרית, וביואינפורמטיקה.
Courses  
Professor Benvenisty Nissim תאי גזע עובריים, חקר הסרטן. גנטיקה מולקולרית ביונקים. ביולוגיה התפתחותית.
Courses  
Professor Ben-Yehuda Sigal
Courses  
Professor Ben-Neriah Yinon
Courses  
Dr Berger Michael
Courses  
Professor Brandeis Michael מחזור התא, רקומבינציה הומולוגית ביונקים, בקרת פירוק חלבונים.
Courses  
Dr Breker-Dekel Michal
Courses  
Professor Goldberg Michal מנגנוני התגוננות של התא מפני נזקי דנ"א.
Courses  
Professor ממברנות, טרנספורט, ביוכימיה, פיסיולוגיה ופרמקולוגיה של מלריה.
Professor Genin Amatzia אקולוגיה ימית, אוקיאנוגרפיה ביולוגית
Professor Green Rachel מנגנוני בקרה של מקצבים צירקדיים בצמחים.
Courses  
Dr Gat Uri מנגנונים מולקולרים בהתפתחות העור וזקיקי השיער.
Courses  
Professor Darvasi Ariel גנטיקה כמותית.
Courses  
Professor Hawlena Dror אקולוגיה תפקודית של מארגי מזון- בדגש על אקולוגיה ואבולוציה של יחסי טורף-נטרף, אקולוגיה של עקה פסיולוגית, מנגנוני הגנה כנגד סיכוני טריפה, יחסי גומלין של מערכות אקולוגיות מעל ובתוך הקרקע, מלכודות אקולוגיות, אקולוגיה של תזונה, סינדרומים התנהגותיים, אקולוגיה ואבולוציה של צבעים ודגמים בולטים המשמשים להגנה מטורף, מחקר זוחלים תוך התמקדות באקולוגיה של לטאות, אקולוגיה של מערכות צחיחות, שמירת טבע מערכתית ושיקום מערכות אקולוגיות פגועות.
Courses  
Professor ביולוגיה של התא, אימונולוגיה של סרטן,בקרת גדילה - מוטציות במסלול ההורמונים האחראיים.
Dr Harel Itamar
Courses  
Professor Wormser Uri טוקסיקולוגיה סביבתית
Professor Zohary Ehud הבסיס העצבי של תפיסה ראייתית, זכרון ולמידה.
Courses  
Dr Zaslaver Alon כמעבדה לביולוגיה חישובית אנו משלבים ניסויים, אנליזות חישוביות ומודלים כדי להבין את עקרונות התכנון של רשתות ביולוגיות: 1) חישוביות ודינמיקה תפקודית של הולכת אותות במעגלים עצביים ברזולוציה של תא עצב יחיד. 2) פלסטיות של רשתות עצביות (למשל בתהליכי למידה וזיכרון, הזדקנות, מחלות ניווניות) 3) שונות פנוטיפית: מה מקור השונות הגדולה בין פרטים הזהים גנטית? מחקר מהתבטאות גנים ודינמיקה של פעילות עצבית ועד להתנהגות 4) גנומיקה אבולוציונית ופונקציונלית: רשתות שעתוק והקשר בין ביטוי גנים ומבנה הגנום.
Courses  
Professor אקולוגיה מיקרוביאלית
Professor Kerem Batsheva גנטיקה מולקולרית של האדם.
Courses  
Professor Carmel Liran המשמעות הביולוגית של הארכיטקטורה האינטרונית-אקסונית של גנים; אבולוציה של ארכיטקטורת גנים; הקשר בין ארכיטקטורת גנים ובין תכונות אחרות של הגן (כמו רמת ביטוי);אבולוציה מולקולארית; עצים פילוגנטיים. Nonsense mediated decay (NMD)
Courses  
Professor Levine Alex ביולוגיה מולקולרית של צמחים, מנגנוני הגנה בפני פתגונים, מערכות הגנה בפני חמצון.
Courses  
Professor Loewenstein Yonatan
Courses  
Dr London Mickey חישוביות עצבית, קידוד עצבי וחישוב על ידי דנדריטים, רעש עצבי, הבסיס העצבי של תקשורת קולית, ניתוח מידע עצבי בשיטות של תורת האנפורמציה
Courses  
Professor Livnah Oded חקר מיבנה של חלבונים באמצעות קריסטלוגרפיים. מערכות ביולוגיות בעלות אפיניות גבוהה, מערכות העברת סיגנל בקולטנים ציטוקיניים ותכנון תרופות.
Courses  
Professor Linial Michal זיהוי ואפיון חלבונים במרכיבי הסינפסה ובמערכות שחרו
Courses  
Dr Lerner Eitan
Courses  
Professor Moran Yehu 1)אבולוציה של מנגנוני בקרת ביטוי לאחר תעתוק בדגש על מיקרו-רנ"א ורנ"א קטן. 2)ביוכימיה של ארס שושנות ים והשפעת הסביבה ויחסי טורף/נטרף על הרכבו. 3)אבולוציה מולקולרית של גנים המקודדים לרעלנים חלבוניים בחיות. אבולוציה של תעלות יוניות תלויות מתח ומערכת העצבים הקדמונית.
Courses  
Professor Adi Mizrahi מנגנוני יצירת נוירונים במח הבוגר. חוש הריח. מבנה פונקציונלי של רשתות עצביות. פלסטיות מבנית ותפקודית במח הבריא ובזמן מחלת האפילפסיה.
Courses  
Professor Mandelboim Ofer
Courses  
Professor Meshorer Eran הדמיה חיה של תהליכים דינמיים בגרעין התא של תאי גזע מתמיינים ; כרומטין בתאי גזע עובריים ובמהלך התמיינותם ; מבנה הכרומטין בתאי גזע עצביים ובמהלך התמיינותם ;זיהוי ואיפיון חלבוני כרומטין בתאי גזע ;אפיגנזה של תאי גזע (תוך פיתוח שבבי נוגדנים) ; רשתות ותהליכים מולקולריים בתאי גזע וסרטן.
Courses  
Professor Nechushtai Rachel מבנה תפקוד וגנטיקה מולקולרית של קומפלקסים חלבוניים בממברנה הפוטוסינתטית.
Courses  
Professor Nahmias Yaakov מיקרו-מכשירים ,הנדסת רקמת כבד, תאי גזע, תהליכי שליטה מטבוליים (צהבת נגיפית) , וננוטכנולוגיה
Courses  
Professor Nelken Israel מנגנונים מרכזיים במערכת השמיעה.
Courses  
Professor Nathan Ran אקולוגיה של תנועה
Courses  
Dr Eden Amir גנטיקה מולקולרית של יונקים. אפיגנטיקה וסרטן. מעורבות הכרומטין בבקרת ביטוי גנים.
Courses  
Professor Fainsod Abraham
Courses  
Dr Frada Miguel אוקינוגרפיה ביולוגית; אקולוגיה וביולוגיה תאית של פיטופלנקטון ימי; דינמיקה של אוכלוסיות; אסטרטגיות של מחזור חיים. המעבדה מתמקדת בחקר דיפרנציאציה אקולוגית ותאית במהלך שלבים שונים של מחזור החיים, הבנת התפקיד של כל שלב ויחסי הגומלין עם אורגניזמים ימיים אחרים, וכן חיפוש אחר גורמים הקשורים לוויסות המעבר בין השלבים השונים של מחזור החיים
Courses  
Professor Friedman Nir בינה מלאכותית, תורת הלמידה הממוחשבת, מודלים הסתברותיים, ביולוגיה חישובית.
Courses  
Dr Tzarum Netanel
Dr Tzur Yonatan נושאי מחקר: מטרת המחקר במעבדתנו היא להבין את תהליך יצירת הביציות, ומדוע הכישלונות בתהליך זה עולים בצורה אקספוננציאלית אצל נשים עוד לפני סוף העשור הרביעי לחייהן. בין הנושאים הספציפיים שאנו מתעניינים בהם ניתן למנות: 1.דינמיקה של כרומוזומים ושינוי מבני שלהם במהלך החלוקות המיוטיות. 2.שימור והסרה של צימוד כרומטידות אחיות. 3.בקרה גנומית על ביטוי גנים והדרך בה היא מקדמת את התכנית המיוטית. במחקרנו אנו משתמשים בשתי שיטות מתקדמות שפיתחנו לאחרונה ואף ממשיכים לקדם כעת: 1.עריכה ותפעול גנומים בעזרת קריספר\קאס9 2.אנליזות טרנסקריפטומיות באאוציטים בודדים.
Courses  
Professor אבולוציה של תהליכים התפתחותיים, ושימוש באמבריולוגיה השוואתית למחקר תהליכים אבולוציוניים ;השלבים הראשונים בארגון העובר בפרוקי הרגליים והאבולוציה של יצירת דגם הגוף הסגמנטלי; אבולוציה של הראש בפרוקי הרגליים והתהליכים המבחינים בין הראש לגוף; גנומיקה של מערכות מודל חדשות; היסטוריה ביוגיאוגרפית של ארץ ישראל, תוך שימוש באוסף חסרי החוליות הלאומי.
Courses  
Professor Tzfati Yehuda מבנה ותפקוד של טלומרים וטלומרז.
Courses  
Dr Citri Ami מנגנונים תאיים, סינפטיים ומולקולריים של התמכרות לסמים והפרעות אכילה. במעבדה משולבות מגוון טכניקות מולקולריות, אלקטרופיזיולוגיות והתנהגותיות לצורך הבנת הארגון הפונקציונלי של הרשתות הגנטיות והעצביות התומכות בפלסטיות של מערכת העצבים
Courses  
Professor Kadmon Ronen אקולוגיה וסיסטמטיקה
Courses  
Professor Kadener Sebastian miRNA במוח: תפקידם של miRNA בבקרת מקצבים ביולוגים (circadian rhythms) ושינה בזבובים . בידוד ואפיון של mRNAs המבוקרים על ידיmiRNAs .מנגנוני עבוד של מולקולות miRNA. תפקידם של מנגנוני בקרה שלאחר התעתוק בויסות של מקצבים ביולוגים
Dr Kolodny Oren
Courses  
Dr Kalisman Nir ביולוגיה מבנית של קומפלקסים גדולים מאוד. ספקטרוסקופית מסות. ביולוגיה מבנית חישובית המשלבת מקורות אינפורמציה שונים. חיזוי מבנה חלבונים.
Courses  
Professor נוירופיסיולוגיה והתנהגות בע"ח חסרי חוליות,התנהגות בעלי חיים - בקרה עצבית.
Professor Keren Nir תחומי מחקר: 1. הצטברות, והומוסטזיס והולכה ש
Courses  
Professor Ravid Tommer מנגנונים לבקרת איכות של חלבונים ופירוק על ידי מערכת האוביקויטין-פרוטאזום; ריאקציות אנזימטיות הכרוכות ביצירה והעברה של שרשראות אוביקוויטין, תפקידם של חלבונים צ'פרונים בפירוק חלבונים שאינם מקופלים כראוי ובאגרגציה שלהם
Courses  
Dr Rabani Michal
Courses  
Professor Reichmann Dana מנגנונים מולקולריים של וויסות קיפול חלבונים בתא ותגובה למצבי עקה שונים ביולוגיה מערכתית של בקרת חמצון בתא ובאורגניזם שלם חקר מנגנוני פעולה של שפרונים בעלי פלסטיסיות רגולטורית ועיצוב של שפרונים חדשים (intrinsically disordered chaperones) קשר בין קיפון חלבונים ומצבי סטרס בפרזיטים מסוג Trypanosoma ביולוגיה חישובית ונסיונית פרוטאומיקה, mass spectrometry
Courses  
Dr Ram Oren איך פקטורים אפיגנטיים מבקרים תהליכי התמיינות פיתוח טכנולוגיות למדידות אפיגנומיות בתאים בודדים
Courses  
Professor Segev Idan גישה תאורטית ונסויית בחקר תהליכי עיבוד בתאי עצב.
Courses  
Professor Stern-Bach Yael
Courses  
Dr Shifman Julia עיצוב חלבונים, אינטראקציות חלבון-חלבון, ביולוגיה חישובית
Courses  
Professor Shifman Sagiv גנטיקה של סכיזופרניה ואוטיזם; גנטיקה של השונות בבטוי גנים
Courses  
Professor גנטיקה מולקולרית של שמרים. בקרת המיוזה.
Dr Schneidman Dina מודלים מבניים מסייעים בהבנת הפונקציה של מקרומולקולות, בהסברת הפנוטיפ של מוטציות , בחקר האבולוציה של מכונות המורכבות מחלבונים, בתכנון חלבונים חדשים ומולקולות תרופה שיכולות לשלוט או לשנות פונקציה אנו מפתחים ומיישמים שיטות חישוביות לבניית מודלים מבניים של קומפלקסים מרובי חלבונים וחלבונים גמישים (בעלי מספר קונפורמציות) בעזרת אינטגרציה של מידע משיטות נסיוניות, פיזיקה וסטטיסטיקה: X-ray crystallography, NMR spectroscopy, 2D and 3D Electron Microscopy (EM), Small Angle X-ray Scattering (SAXS), Mass Spectrometry (MS), Hydrogen–deuterium exchange (HDX), mutations, force fields, sequence conservation and covariation אנו מפתחים שיטות חיזוי אפיטופים בעזרת מידול תלת מימדי של מבני התגובה החיסונית כגון אינטרקציות נוגדן-אנטיגן, חיתוך של חלבונים אנטיגנים ע״י תאים של מערכת חיסונית, הצגה של פפטידים אנטיגנים, זיהוי בעזרת רצפטורים והפעלת תגובה חיסונית
Courses  

Emeritus
Degree Last name First name Speciality
Professor Orly Joseph אפיון של גורמי שעתוק חדשים המבקרים ביטוי גנים המקודדים חלבונים סטרואידוגניםם בשחלות ורחם יונק בזמן ביוץ והתפתחות העובר במהלך ההריון. מנגנוני דגרדציה של חלבונים מיטוכונדריאליים כאמצעי התגוננות בפני עקה הורמונלית. מעורבות חלבונים סטרואידוגניים ברגמת שריר הלב שלאחר אוטם
Professor Atlas Daphne מנגנון שחרור של נוירוטרנסמיטורים, שיבוט של רצפטורים\תעלות תוך שימוש בביציות צפרדע. בירור מנגנונים מולקוליים של מחלות נוירודגנרטיביות, פרקינסון ואלצהיימר.
Courses  
Dr Golenser Jacob
Courses  
Professor Gruenbaum Yosef גנטיקה התפתחותית. ביולוגיה מולקולרית. מעטפת הגרעין.
Courses  
Professor Devor Marshall נוירוביולוגיה של המערכת הסומטוסנסורית וכאב.
Courses  
Professor צומח וצמחיה של א"י ושכנותיה, בליה ביוגנית.
Professor Hochner Binyamin מנגנונים ביו-מכניים ועצביים ביצור ובקרת תנועה.
Courses  
Professor עיבוד מידע במערכת הראיה: פיסיולוגיה ופסיכופיסיקה.
Courses  
Professor Hirschberg Joseph ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית של צמחים. פוטוסינתיזה, ביוסינתיזה של קרוטנואידים.
Courses  
Professor Heller Joseph מורפולוגיה (באקולוגיה)
Professor Yarom Yosef תפקיד קבוצות נוירונים במוח היונקים.
Courses  
Professor ביולוגיה תאורטית. מודלים אופטימליים. קואבולוציה.
Professor מעבר של חלבונים וירליים (אנימלים וצמחיים) ומולקולות DNA וירליות דרך מעטפת גרעין התא. עיכוב מעבר לגרעין ע"י פפטידים סינתטיים כדרך לעיכוב אינפקציה וירלית.
Professor Levitzki Alexander
Professor Motro Uzi אקולוגיה,מודלים הסתברותיים ושיטות סטטיסטיות בגנטיקה של אוכלוסיות.
Professor Mitrani Edwardo אספקטים מולקולריים בביולוגיה התפתחותית של חולייתנים.
Courses  
Professor
Professor נוירוביולוגיה התפתחותית, תהליכי רגנרציה ודגנרציה. הדמיה ספרתית של סידן תוך תאי ותנועה של אורגנלים.
Professor היפוכי אנרגיה בממברנה הציטופלסמטית הפרוקריוטית. חקר מולקולרי של הקשר בין מבנה לתפקיד.
Professor Plitmann Uzi סיסטמטיקה (גם מולקולרית) וביוסיסטמטיקה, אבולוציה של צמחי תועלת, ביולוגיה של רביה, ביולוגיה של טפילים עילאיים.
Courses  
Professor Panet Amos
Courses  
Professor Pener Meirpaul אנדוקרינולוגיה ופיסיולוגיה של חרקים.
Professor גנטיקה מולקולרית של תכונות כמותיות.
Professor Cabantchik Ioav הרגולציה התאית של ברזל: מנגנונים קרומיים, מעורבות אורגנלות ודינמיקה תוך תאית במצבים נורמליים ופתולוגיים, שיטות אבחוניות לעומס ברזל בדם.
Courses  
Professor Kaplan Aaron פוטוסינתיזה, ביולוגיה של אצות, ביולוגיה מולקולרית של אצות, אינטראקציה של אורגניזם עם הסביבה
Professor Schuldiner Shimon חלבוני טרנספורט בחיידקים ובמערכת העצבים: חקר מולקולרי של הקשר בין מבנה ותיפקוד.
Professor Soreq Hermona נוירוביוכימיה מולקולרית; תגובות דחק פיזיולוגות; הנדסה טרנסגנית מותנית לשינוי תכונות מערכת העצבים: טכנולוגית "אנטיסנס" לבקרת ביטוי הגנום ושינויים בתקשורת כולינרגית.
Courses  
Professor Shmida Avi אקולוגיה וסיסטמטיקה של צמחים
Courses  
Professor Sperling Ruth בקרת הביטוי הגנטי. עיבוד רנ"א גרעיני באיקריוטים. שיחבור רנ"א.
Courses  

Junior faculty
Degree Last name First name Speciality
Mr
Mrs
Courses  
Mrs
Mrs
Mr
Courses  
Mr