לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי החיים (570)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
72665 אימונולוגיה א' 4 שעור פרטי הקורס
72604 אקולוגיה מורחב ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72623 אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות של עופות קורס שנתי 6 שעור, תרגיל ומעבדה פרטי הקורס
72131 אתגרים בגנטיקה ב' 2 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72339 ביוכימיה מורחב א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72120 ביוכימיה של התא א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72121 ביוכימיה של התא לתלמידי מדעי החיים א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72320 ביולוגיה התפתחותית: מתא בודד לעובר ולאורגניזם ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72332 ביולוגיה מולקולרית ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72651 ביולוגיה מולקולרית של תאים אנימליים ב' 2 שעור פרטי הקורס
72373 ביולוגיה של התא מורחב א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72340 ביולוגיה של התפתחות עוברית ב' 2 שעור פרטי הקורס
72920 ביוסטטיסטיקה מתקדמת א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72683 גנטיקה מולקולרית של אאוקריוטים א' 2 שעור פרטי הקורס
72345 גנטיקה מורחב ב' 5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
72585 התנהגות בעלי-חיים א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72368 מבוא לאבולוציה ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72107 מבוא לאקולוגיה א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72616 מבוא לביוטכנולוגיה א' 2 שעור פרטי הקורס
72160 מבוא לביולוגיה לתלמידי מדעים א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72128 מבוא לביולוגיה של האורגניזם א' 5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
72110 מבוא לביולוגיה של האורגניזם - מעבדה א' 3 מעבדה פרטי הקורס
72126 מבוא לביולוגיה של האורגניזם (מצומצם) א' 2 שעור פרטי הקורס
72153 מבוא לביולוגיה של התא לתלמידי ביולוגיה א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72155 מבוא לגנטיקה ב' 5 שעור, תרגיל ומעבדה פרטי הקורס
72156 מבוא לגנטיקה (מצומצם) ב' 3 שעור פרטי הקורס
72301 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72334 מבוא למדעי הצמח א' 5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
72362 מבוא למיקרוביולוגיה - שיעור א' 4 שעור פרטי הקורס
72336 מבוא לפיסיולוגיה א' 5 שעור, תרגיל ומעבדה פרטי הקורס
72363 מבוא לפיסיולוגיה (מצומצם) א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72154 מבוא לפיסיקה לתלמידי ביולוגיה חישובית ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72653 מבט חטוף לעולם מופלא: התפתחות צמחים ב' 2 שעור פרטי הקורס
72346 מדעי הצמח מורחב ב' 5 שעור ומעבדה פרטי הקורס
72342 מיקרוביולוגיה מורחב ב' 5 שעור פרטי הקורס
72625 מנגנונים עצביים בהתנהגות של בעלי חיים א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72356 מעבדה בביוכימיה לתלמידי ביולוגיה ב' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
72349 מעבדה במדעי המח וההתנהגות לתלמידי פסיכוביולוגיה ב' 3 מעבדה פרטי הקורס
72329 מפגש מודרך עם המחקר הביולוגי קורס שנתי 5 עבודה מעשית פרטי הקורס
72396 מפגש מודרך עם המחקר הביולוגי לתלמידי אתגר - שנה ג קורס שנתי 5 עבודה מעשית פרטי הקורס
72398 מפגש מודרך עם המחקר הביולוגי לתלמידי פסיכוביולוגיה קורס שנתי 5 עבודה מעשית פרטי הקורס
72923 מפגש מרוכז עם מחקר עדכני לתלמידי אתגר ב' 3 סדנה פרטי הקורס
72369 נוירוביולוגיה ומדעי המח ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72515 סוציוביולוגיה - קריאה מודרכת ב' 2 שעור וסמינריון פרטי הקורס
72520 סמינריון בוגר: אבולוציה, אקולוגיה והתנהגות ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
72525 סמינריון בוגר: ביוכימיה מבנית ומולקולרית ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
72522 סמינריון בוגר: ביולוגיה תאית והתפתחותית ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
72521 סמינריון בוגר: גנטיקה ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
72526 סמינריון בוגר: מדעי המח וההתנהגות ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
72524 סמינריון בוגר: מדעי הצמח ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
72539 סמינריון בוגר: פסיכוביולוגיה ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
72140 סמינריון מודרך לתלמידי תכנית אתגר שנה א קורס שנתי 3 סמינריון פרטי הקורס
72390 סמינריון מודרך לתלמידי תכנית אתגר שנה ב קורס שנתי 3 סמינריון פרטי הקורס
72542 סמינריון מחקרי במדעי החיים סמסטר ב' ב' 2 שעור פרטי הקורס
72541 סמנריון מחקרי במדעי החיים- סמסטר א' א' 2 שעור פרטי הקורס
72159 סקס- רביה מינית ממולקולות עד פילים א' או ב' 2 שעור פרטי הקורס
72147 עולם החיידקים א' 2 שעור פרטי הקורס
72343 פיסיולוגיה מורחב ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
72605 צומח וצמחיית ישראל א' 3 שעור פרטי הקורס
72350 תורשת האדם א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
72753 סמינריון מוסמך במדעי החיים א' או ב' 1 שעור פרטי הקורס