הוראת התכנות (529) - לימודים לתואר בוגר            
 
מסלולי לימוד

היחידה להוראת התכנות מלמדת קורסי תכנות  בכל הפקולטות של האוניברסיטה. 

 

 

The Programming Instruction Unit teaches high level programming courses at all University Faculties.

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש היחידה:

הילה מושיוב

Hilla Moshieff
hila.mo@mail.huji.ac.il

 


רכזת היחידה:

לירון יונה

טל': 02-6586315

מייל: lironyo@savion.huji.ac.il
 

 


מבנה והיקף הלימודים
מס שנים לתוארסה"כ אחוז שכר לימוד לתואר