אוקיינוגרפיה (592) - לימודים לתואר בוגר            
 
מסלולי לימוד

אתר המכון למדעי כדור הארץהחוג לאוקיאנוגרפיה משותף למכונים למדעי כדור הארץ ולמדעי החיים.

לאוקיאנוסים תפקיד מכריע במערכת האקלים ובתהליכים חשובים אחרים בכדור הארץ. הם משמשים מקור למשאבים שונים (כגון אנרגיה, מזון, מים מותפלים) וכאמצעי תחבורה, וחשיבותם רבה לרווחת וכלכלת האנושות.

 

בשל מורכבותם וחשיבותם הרבה, חקר האוקינוסים מהווה אתגר מדעי מרתק עם השלכות מעשיות.

 

 


קורסי הבסיס בחטיבה למדעי הים הם מבוא למדעי הים בו ניתן לתלמידים מבט, על קצה המזלג, על כל תחומי האוקיאנוגרפיה וכן שיטות מחקר באוקיאנוגרפיה שהוא קורס הבסיס לאוקיאנוגרפיה "רטובה" הכולל הפלגה וביצוע מדידות בסיסיות (כגון: פרופילים של טמפרטורה, מליחות, חמצן מומס וכד') באמצעות מכשירים מתקדמים. שאר הקורסים בחטיבה ניתנים לבחירה מתוך רשימת קורסים הכוללים אוקיאנוגרפיה רטובה, ומבחר קורסים מארבעת תחומי האוקיאנוגרפיה (ביולוגיה, כימיה, פיסיקה וגיאולוגיה).

 

 


 
קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג
פרופ' חזי גילדור
טלפון: 02-6584393
דואר אלקטרוני: hezi.gildor@huji.ac.il

מזכירה לענייני הוראה - מגי פרקין
magip@savion.huji.ac.il
02-6584923

פרופ' חזי גילדור- יועץ מוסמך
 
hezi.gildor@huji.ac.il
טלפון 02-6584393

לקראת מוסמך

הרשמה ללימודי מוסמך מתבצעת במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה.


דרישת קדם לקבלה לחוג:
קורס 68140 מבוא למדעי הים. (למי שלא שמע את הקורס או המקביל לו באוניברסיטה אחרת, ניתן להשלים עם קבלת ציון 85 לפחות ללא נקודות זכות לתואר עד סוף שנה א').


סיורים ומחנות לימוד:
לקורסי חובה ובחירה הכוללים סיורים ומחנות לימוד נדרש כושר גופני מתאים. יש להצטייד במשקפי מגן לכל הסיורים ולמלא אחר כל דרישות הבטיחות.

בהתאם להחלטות ועדת מלץ. הזמנת מקומות לינה מתבצעת במרוכז ע"י החוג. תלמיד המבטל הרשמתו לסיור לאחר התאריך הקובע יחוייב לשאת בהוצאות.

ההרשמה לסיורים מסתיימת בתום השבוע השני של סמסטר א'. לאחר מכן, תתאפשר הרשמה במקרים מיוחדים אך ורק לסיורים של סמסטר ב' שלא יבוטלו. רק על בסיס מקום פנוי. בכל הסיורים נושאים התלמידים בעלות הארוחות. בהתאם להוראות האוניברסיטה.  בכל סיורי רשות (על פי תוכנית הלימודים של התלמיד) ישאו התלמידים בנוסף לעלות הארוחות  גם בעלות הלינה והנסיעות.

ארגון ומימון המנהלה והתחבורה של הסיורים ומחנות הלימוד חלים על החוג

 

 

 

 

 

מבנה הלימודים והיקפם

 

מספר מסלול

אוקיאנוגרפיה (מסלול 6042)

לימודי חובה

6

לימודי חובת בחירה

7-8

לימודי בחירה

13

לימודי בחירה כלליים

6

סה"כ נ"ז לתואר

32