גיאולוגיה (590) - לימודים לתואר בוגר            
 
מסלולי לימוד


אתר המכון למדעי כדור הארץ


מידע על החוג למדעי כדור הארץ (סמל חוג 595)

 

המגמה לגיאולוגיה עוסקת בהתפתחות כדור הארץ ובאופן פעולתו, בתהליכים שמתרחשים בתוכו, בתהליכי פני שטח ובהשפעת הגומלין בין האוויר, המים ועולם החי לבין סלעי כדור הארץ. בקורסים לומדים התלמידים להכיר מינרלים, סלעים ומאובנים, ולומדים על יצירת הרים, תנועות הלוחות,רעידות אדמה והדינמיקה של כדור הארץ ,תנועות מי תהום ,שטפונות.

התפתחות הנוף ,יצירת סלעים והרי געש ,בנית שוניות ,יצירת נפט ועוד. במעבדות מכירים התלמידים ציוד מתוחכם וקונים ידע אנליטי מתקדם בקביעת מבנה והרכב של מוצקים ותמיסות .במהלך שלוש שנות הלימודים מבלים התלמידים כ 40 -ימים בשדה ולמעוניינים 10- 5 ימי הפלגות ועבודת ים. בזכות תכנית זו הופכים תלמידי החוג לאנשי שטח מעולים , כישור חיוני בתחומי הסביבה .הסיורים והמחנות הם חלק מהותי והכרחי של הלימוד והעיסוק המקצועי ונדרש להם כושר גופני מתאים .

הידע הנרכש בחוג ניתן ליישום בחיפושי מים , דלקים ומחצבים ,בהערכות של סיכונים סביבתיים ושמירת הסביבה ,בהכנת תשתית לפרוייקטים הנדסיים, בעבודה אנליטית, בהוראה ובמחקרים אקדמיים .

הלימודים במגמה לגיאולוגיה מוצעים במסגרת מורחבת, בשילוב עם חוג אחר או כחטיבת לימודים .הלימודים במגמה לגיאולוגיה משתלבים עם לימודים באחד מחוגי הפקולטה (ביולוגיה ,פיסיקה ,כימיה ,סביבה ,מדעי המחשב ומתמטיקה.( תלמידים מצטיינים יוכלו לבנות תכנית לימודים אישית המשלבת לימודים בחוגים אחרים בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע .

החל משנת הלימודים הנוכחית (תשע"א), תוכנית הלימודים של שנה א' משותפת לכל תלמידי החוג למדעי כדור הארץ. החל תשנה ב', התלמידים רשאים לבחור במגמה לגיאולוגיה.

 סיורים ומחנות לימוד: לקורסי חובה ובחירה הכוללים סיורים ומחנות לימוד נדרש כושר גופני מתאים. יש להצטייד במשקפי מגן לכל הסיורים ולמלא אחר כל דרישות הבטיחות.

בהתאם להחלטות ועדת מלץ. הזמנת מקומות לינה מתבצעת במרוכז ע"י החוג. תלמיד המבטל הרשמתו לסיור לאחר התאריך הקובע יחוייב לשאת בהוצאות.
ההרשמה לסיורים מסתיימת בתום השבוע השני של סמסטר א'. לאחר מכן, תתאפשר הרשמה במקרים מיוחדים אך ורק לסיורים של סמסטר ב' שלא יבוטלו. רק על בסיס מקום פנוי. בכל הסיורים נושאים התלמידים בעלות הארוחות. בהתאם להוראות האוניברסיטה. בכל סיורי רשות (על פי תוכנית הלימודים של התלמיד) ישאו התלמידים בנוסף לעלות הארוחות  גם בעלות הלינה והנסיעות.
ארגון ומימון המנהלה והתחבורה של הסיורים ומחנות הלימוד חלים על החוג
קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג
פרופ' בעז לזר
טלפון: 02-6586535
דואר אלקטרוני: boaz.lazar@huji.ac.il

פרופ' בעז לזר- ראש החוג להתמחות בגאולוגיה, יועץ שנים ב'-ג'
boaz.lazar@huji.ac.il
02-6586535


מזכירה לענייני הוראה - מגי פרקין
magip@savion.huji.ac.il
02-6584923


מבנה והיקף הלימודים

מבנה הלימודים והיקפם במסלולים השונים

 

היקף הלימודים המינימלי לקבלת תואר בוגר בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע הוא 144 נקודות זכות . חלק ממסלולי הלימודים  בשילובי לימודים מסוימים היקף הלימודים הנדרש עשוי לעלות על 144 נ"ז.

 

מדעי כדור-הארץ
(מסלול 6014
)

גאולוגיה מורחב (מסלול 6010)

גאולוגיה דו-חוגי (מסלול 6011)

גאולוגיה חד-חוגי (מסלול 6013)

גאולוגיה אטמוספרה

דו-חוגי (מסלול 8025)

סביבה גאולוגיה דו-חוגי (מסלול 8030)

חטיבה בגאולוגיה (מסלול 6031

לימודי יסוד בפקולטה

44

44

44

44

 

 

 

לימודי חובה במגמה

15

15

15

15

 

 

 

לימודי שנים ב'-ג'

 

66

47

 

 

53

 

 

30

לימודי בחירת-חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לימודי חובה אבני פינה

 

8

 

8

 

 

 

לימודי בחירה בחוג

 

 

 

 

 

 

2

לימודי בחירה

 

8

 

 

 

 

 

סיורים

 

3

 

2

 

 

 

לימודים משלימים

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

נ"ז

 

144

144

144

 

 

32