פיסיקה (541) - לימודים לתואר מוסמך            
 

 

פיסיקה היא מדע הטבע הבסיסי ביותר, המנסה לפענח את חוקי הטבע היסודיים, החל מההרכב המיקרוסקופי של החומר וכלה במבנה היקום כולו.
לימודי הפיסיקה מהווים אתגר אינטלקטואלי מרתק, ומכשירים אנשי הוראה, מחקר ופיתוח מבוקשים ביותר באקדמיה ובתעשייה.
הפיסיקה, כמדע טבע, משלבת ניסויים במעבדות עם מחקר תיאורטי שבו כלי המחקר העיקריים הם המתמטיקה והמחשב.
בשנות הלימודים הראשונות מוקנים יסודות המתמטיקה והפיסיקה, ניסיונית ועיונית. בהמשך נחשפים התלמידים לנושאים מתקדמים בפסיקה מודרנית.
לימודי המוסמך, הנמשכים בדרך כלל שנתיים, מורכבים מקורסי חובה, קורסי בחירה ומעבודת גמר מחקרית. ההתמחות מתבטאת בהרכב קורסי הבחירה ובנושא עבודת הגמר.
תלמידי המוסמך משתלבים בקבוצות המחקר המתקדמות של המכון לפיסיקה.
תלמידים מצטיינים מוזמנים בתום השנה הראשונה ובמהלך השנה השנייה של לימודי המוסמך להצטרף למסלול הישיר לדוקטורט.
למידע נוסף: אתר המכון לפיסיקה: https://phys.huji.ac.il/msc

ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג - פרופ' חגי איזנברג
hagai.eisenberg@huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6585226

רכזת לענייני הוראה - עידית מור קליין
iditmk@savion.huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6584541

מזכירה לענייני תלמידים - נטלי אשכנזי
nataliash@savion.huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6585226

שעות הקבלה של מזכירות החוג ימים א' עד ה'

08:00 עד 12:00
13:00 עד 15:30
 

יועץ מוסמך - ד"ר מיכאל סמולקין
Michael.Smolkin@mail.huji.ac.il
בתיאום במייל.
בניין קפלון, חדר 106 טל': 02-6584374


מבנה והיקף הלימודים

הרכב הציון: 40% קורסים, 30% עבודת גמר, 30% בחינת גמר

חובה
חובה בחוג
חובה
לימודי יסוד חובה

חובת בחירה

בחירה בחוג

סה"כ נ"ז למסלול מינימום

סה"כ נ"ז למסלול מקסימום
חובה בחוגלימודי יסוד חובהחובת בחירהבחירה בחוגסה"כ נ"ז למסלול מינימוםסה"כ נ"ז למסלול מקסימום
פיסיקה - מוסמך מחקרי
(מסלול 2040)
81773235
פיסיקה בהתמחות בטכנולוגיה ואינפורמציה קוונטית
(מסלול 4073)
1189432
לקראת מוסמך

ללימודים לתואר מוסמך רשאי להגיש מועמדות תלמיד בעל תואר בוגר בפיסיקה מהאוניברסיטה העברית שציונו הסופי המשוקלל הוא 80 לפחות. תלמיד שציונו הסופי הוא 85 ומעלה קבלה ישירה. תלמיד שציונו הסופי נמוך מ- 85 יתקבל רק באישור ועדת הקבלה של החוג. כמו כן, תלמיד שהשלים לימודי תואר בוגר בפיסיקה במוסד אקדמי מוכר אחר בהישגים זהים, יוכל להגיש את מועמדותו ללימודי מוסמך. 

תנאי קבלה נוסף לתואר מוסמך הוא, השלמת קורסי החובה אם טרם נלמדו ובפרט הקורסים מבוא לפיסיקה סטטיסטית, חשמל אנליטי, קוונטים (2), משוואות של פיסיקה מתמטית ומבוא למחקר. 

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע