כלכלת סביבה וניהול (717) - לימודים לתואר בוגר            
 


החוג לכלכלת סביבה וניהול מכשיר כלכלנים בעלי ידע רחב בתחום הניהול, ובנוסף הוא מציע שילוב ייחודי של לימודי כלכלה וניהול עם מדעי הטבע והחיים, תוך מתן אפשרות לתלמיד לקבוע את המשקל היחסי של שני התחומים הללו על ידי בחירת מסלול לימודים התואם את העדפותיו.משרעת האפשרויות נעה בין מסלול הכולל לימודי כלכלה וניהול בלבד, עם התמחות אפשרית בשיווק ומימון או בלימודי הכנה ללימודי מוסמך במנהל עסקים בירושלים, עבור דרך חטיבות המשלבות לימודי סביבה וחקלאות, וכלה בתכנית המשלבת לימודי כלכלה וביו- טכנולוגיה. הלימודים בחוג שמים דגש על ההיבטים היישומיים הנדרשים מכלכלנים בשוק העבודה. לימודי ה"בוגר" בחוג לכלכלת סביבה וניהול משלבים קורסים בכלכלה  (תאוריה ויישומים),  כלכלת משאבי טבע וסביבה, חשבונאות, מימון, שיווק, ישומי שיווק ומימון במוצרי מזון וחקלאות, כלכלת המגזר החקלאי והכפרי, מחשבים, מתמטיקה וסטטיסטיקה. מטרת החוג להכשיר חוקרים ואנשי מעשה בתחומי הכלכלה והניהול תוך רכישת התמחות בתחום משאבי הטבע והסביבה, במגזר החקלאי והכפרי ובתעשיות המזון. 
 תלמידי החוג יכולים להצטרף לאחת משלוש החטיבות:
(בכל אחד מהמסלולים מומלץ לתכנן את מהלך ותוכנית הלימודים כבר מהשנה הראשונה , כך שיילקחו קורסי החובה המהווים דרישה מוקדמת לקורסים הניתנים בשנים ב' ו-ג').

 


חטיבה בשיווק ובמימון (מסלול 1715)

חטיבה זו משותפת לחוג לכלכלת סביבה וניהול ולחוג לניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (729). השילוב של לימודי שיווק ומימון בהיקף המוצע בתוכנית ובתכנים הוא ייחודי ונותן יתרון בשוק העבודה ובלימודי המשך לתלמידים המתעניינים בתחומים של שיווק ומימון (פרטים ראה בחטיבה). במסגרת התוכנית מוצעים קורסים ייחודיים בתחומי השיווק והמימון, וכן סדנאות שמטרתן היא להכשיר תלמידים לבצע פרויקטים של מחקר בתחומי השיווק והמימון, כולל סקירת ספרות, ניסוח השערות מחקר, איסוף נתונים וניתוחם, כתיבת דו"ח והצגה בפני קהל. תלמידים מצטיינים זכאים למלגות הצטיינות. הרישום  לחטיבה הוא בשנת הלימודים השניה.

חטיבת "איכות הסביבה וחקלאות" (מסלול 1723)

הלימודים בחטיבה משלבים לימודי כלכלה עם התמחות במדיניות איכות הסביבה וניהול משאבי טבע,  וחקלאות. ניתנת לתלמידים גמישות בחירה מתוך מבחר גדול של קורסים בתחומים הללו. לבוגרי החטיבה ידע במדעי הטבע והחיים, וכן בחוק ובמוסדות הרלוונטיים לתחומי איכות הסביבה והחקלאות. בוגרי החטיבה מוכשרים לניהול משקים במגזר הכפרי, וככלכלנים בחברות המתמחות באיכות הסביבה ובפיתוח טכנולוגיה חקלאית ותעשיית המזון בארץ ובעולם (פרטים ראה בחטיבה). הרישום לחטיבה הוא בתחילת שנת הלימודים הראשונה.

 

בנוסף החוג מציע שתי תוכניות לימוד משולבות שמותנות בקבלה מראש וברישום לשנה א'.

1.       "בוגר" בכלכלת סביבה וניהול ברחובות עם "מוסמך" במנהל עסקים של בית הספר למנהל עסקים בירושלים (מסלול 7217). משך הלימודים 4-5 שנים. במהלך לימודי הבוגר ישולבו בתכנית הלימודים קורסי תשתית ויסודות המהווים דרישה מוקדמת ללימודי מוסמך במנהל עסקים ונלמדים בחוג לכלכלת סביבה וניהול. לימודי המוסמך יתקיימו בירושלים.

2.       כלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה בחקלאות (חוג 795, מסלול 9510). משך הלימודים 3 שנים. בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בתפקידי ניהול בתעשייה הביוטכנולוגית ו/או להמשיך ללימודים מתקדמים בתחומי הכלכלה ו/ או הביוטכנולוגיה.

דרישה מוקדמת להשתתפות בקורס תורת הצרכן (71732) בשנה ב' לתואר:

ציון ממוצע 70 לפחות בארבעת הקורסים 71709, 71710 ,71740 ,71745, ובתנאי שבכל אחד מהקורסים התקבל ציון מעבר של 60 לפחות.

 

כל קורסי המוסמך ניתנים באנגלית

בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג

ד"ר עידו קן
טלפון: 08-9489233

e-mail: Iddo.Kan@mail.huji.ac.il   

מזכירת החוג
גב' מירי ארזי
טלפון:08-9489230
פקס:08-9466267
e-mail:miriguy@savion.huji.ac.il
מורי החוג
קורסי החוג
תואר מוסמך

תנאי מעבר משנה לשנה
 תנאי מעבר משנה לשנה בתואר בוגר הוא הצלחה בכל קורסי החובה בציון ממוצע 65 לפחות .

ציון מינימלי בקורס הוא 60 אלא אם כן צוין אחרת.

 
מבנה והיקף הלימודים
תוכנית הלימודים מחייבת אותך לעמוד בדרישות קורסים במיכסה של 126 נ"ז לפחות להשלמת התואר, שרובם חובה ומיעוטם בחירה.
לקראת מוסמך
 קורסים מאוחסנים
  במהלך הלימודים לתואר בוגר, רשאי תלמיד לבקש ללמוד קורסים לתואר מוסמך או ללימודי תעודה. קורסים אלה יוגדרו כ"מאוחסנים" וציוניהם לא ייכללו בממוצע הציונים לתואר בוגר. אם יתקבל אישור מהפקולטה להכללת קורסים אלה כחלק מלימודי המוסמך או התעודה, יכללו ציונים אלו בממוצע הציונים לתואר.
         הקורסים המיועדים לאחסון יירשמו במקום מיוחד במערכת הממוחשבת.
  בתוכנית לימודי ה"מוסמך" תלמיד רשאי לכלול עד 10 נ"ז (אך לא יותר מ-3 קורסים) מתוך רשימת הקורסים המאוחסנים שבחובותיהם עמד. (תלמיד אשר ממוצע ציוניו בסוף שנה ב' ללימודי הבוגר שלו 85 לפחות, רשאי לאחסן קורסים בהיקף של עד 50% מהנדרש ללימודי ה"מוסמך").
             וזאת בתנאים הבאים:
א. כשהתלמיד מתקבל למוסמך עליו לבקש להפשיר את הקורסים המאוחסנים בשנה א' שלו, וזאת בתנאי שו' הלימודים של החוג אישרה את הכללתם בתוכנית הלימודים. ההפשרה כרוכה ב-+חיוב נוסף של שכ"ל.
ב.   הקורסים ברמת "מוסמך".
ג.   הקורסים הוגדרו "מאוחסנים" לפני שקיבל אישור זכאות לתואר "בוגר".
    תלמיד רשאי לבטל את האחסון ולצרף את הקורסים למסגרת לימודיו הקודמים, רק כל עוד הוא תלמיד באותה המסגרת. ביטול האחסון ימנע סופית את הכללתם של קורסים אלה במסגרת המוסמך.