אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715) - לימודים לתואר מוסמך            
 

 

מטרת הלימודים:
החוג "אגרואקולוגיה ובריאות הצמח" מקנה לבוגריו את הידע הדרוש על מנת להתמודד עם סוגיות חקלאיות וסביבתיות בגישה רב-תחומית המתבססת על עקרונות אקולוגיים. המחקר וההוראה בחוג מתרכזים בלימוד יחסי הגומלין בין הגורמים הביוטיים והא-ביוטיים במערכות חקלאיות, ובהיבטים סביבתיים של העשייה החקלאית המודרנית.

תחומי ההוראה בחוג כוללים:

  1. לימודים כלליים בביולוגיה.
  2. דינאמיקה של מחלות צמחים במערכות אגרואקולוגיות.
  3. חרקים מזיקים ומועילים במערכות אגרואקולוגיות.
  4. יחסי גומלין בין מערכות אגרואקולוגיות ומערכות טבעיות.
  5. אורגניזמים מועילים בקרקע.
  6. התמודדות עם מזיקים בראייה סביבתית
  7. חקלאות אורגנית.
  8. יחסים בין צמחים במערכות חקלאיות.

מורי החוג:
החוג מאחד תחת קורת גג אחת מורים העוסקים בתחומי מחקר שונים, החל במיקרוביולוגיה סביבתית, ביוטכנולוגיה והנדסה גנטית, דרך אקולוגיה, פיסיולוגיה והתנהגות של חרקים וכלה באפידמיולוגיה של נגעים בבתי גידול חקלאים, והדברתם באמצעים ידידותיים לסביבה. הקו המאחד את המורים בחוג הוא זיקתם לאורגניזמים המועילים או מזיקים לאדם, לפועלו או לסביבתו. מורי החוג עובדים בחמש רמות מיקוד שונות- הרמה המולקולרית, התאית, רמת האורגניזם השלם, חקר אוכלוסיות ולמידת יחסי הגומלין בין אורגניזמים שונים המאכלסים את אותו בית גידול. גישה רחבת אופקים זו מתבטאת בתכנית הלימודים של החוג.

בשלב הלימודים לתואר מוסמך מושם הדגש על העמקת ההתמחות במקצועות האנטומולוגיה, המיקרוביולוגיה, הפיטופתולוגיה (מחלות צמחים), הנמטולוגיה והוירולוגיה, וכן לימוד ופיתוח גישות חדישות להגנת הצומח והסביבה. כמובן ששלב לימודי זה כולל מחקר בסיסי בתחומי המחקר של מורי החוג

אם הנכם מעוניינים בלמידה והבנה של מערכות טבעיות וחקלאיות מורכבות בהן קיימים יחסי גומלין בין אורגניזמים שונים, מקומכם איתנו!

פרטים נוספים: http://departments.agri.huji.ac.il/plantpath715

 

כל קורסי המוסמך ניתנים באנגלית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
ד"ר יעל הלמן
טלפון: 08-9489218
e-mail: yael.helman@mail.huji.ac.il

תואר בוגר :גב' אורלי טל
טלפון: 08-9489223
e-mail: orlytal@savion.huji.ac.il

תואר מוסמך ודוקטורט: גב' רקפת כלב
טלפון: 08-9489219
e-mail: rakefetk@savion.huji.ac.il

 

מורי החוג
קורסי החוג
תואר בוגר

תנאי מעבר משנה לשנה

תנאי מעבר במסלול המחקרי:
http://limudim.agri.huji.ac.il/ma_5_1.html

תנאי מעבר במסלול הלא מחקרי:
http://limudim.agri.huji.ac.il/ma_6_1.html

לקראת מוסמך
חובה על התלמיד לכלול לפחות 1/3 מלימודיו מבין הקורסים השייכים לחוג