מדעי בעלי החיים והווטרינריה (735) - לימודים לתואר מוסמך            
 

הלימודים למוסמך מיועדים לתלמידים שסיימו תואר בוגר בתחום הביולוגיה, מדעי החיים או וטרינריה, או נכללים בתכנית המשולבת של DVM/M.Sc  בבית הספר לרפואה וטרינרית. הלימודים כוללים קורסים שנועדו להרחיב ולהעמיק את רמת הידע וההבנה שהושגה בלימודי הבוגר, ולאפשר לתלמיד לעשות את צעדיו הראשונים כחוקר מדעי.
התלמידים מבצעים עבודת מחקר בהנחיה של מורים מן החוג ונושאי המחקר כוללים מחקר בסיסי ויישום מחקר משקי וקליני של חיות מחמד ומשק. תחומי המחקר עוסקים בהיבט רחב של ממשק, הזנה, רביה, רווחה, התפתחות ובריאות של בעלי החיים, כגון: שיפור וייעול היצרנות, רווחת בעלי חיים, חקר מחלות ותרופות של חיות משק, חיות מחמד ובעלי כנף, וכן כוללים את תחום בריאות הציבור, פיתוח מודלים לחקר מחלות בבני אדם, וחקר אופן הפעולה והבקרה של מנגנונים בסיסיים ברמת התא, הרקמה או בעל החיים השלם.  בחוג מתקיימים שני מסלולים האחד מחקרי (3540)  אשר כולל עבודת מחקר והשני שאינו מחקרי (3541)  אשר כולל הגשת עבודה כתובה המסבוססת על סקירה ספרותית.

 

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' צבי רוט
טלפון: 08-9489103 
e-mail:z.roth@mail.huji.ac.il


רכזת החוג - גב' יעל לויטוס
טלפון: 08-9489119
e-mail: yaellew@savion.huji.ac.il


לקראת מוסמך
94810 – שימוש אתי בחיות מעבדה
חובה על תלמידים המבצעים מחקר הכרוך בשימוש בחיות מעבדה להשתתף בקורס:
הקורס יינתן בפקולטה לרפואה בירושלים. פרטים בקורס 94810 או בטלפון –  02-6758138.