מדעי קרקע ומים וכלכלת סביבה וניהול (719) - לימודים לתואר בוגר            
 

התכנית האינטר-דיסציפלינרית בין מדעי הקרקע והמים וכלכלת סביבה וניהול מספקת רקע עשיר הן במדעי הטבע והן במדעי החברה.

תכנית זו נועדה לענות על הצורך המחקרי והתעסוקתי של שילוב ידע וכלים מתחום כלכלת סביבה וניהול ומתחום מדעי הקרקע והמים לטובת התמודדות אינטגרטיבית עם מגוון היבטים עכשוויים רלוונטיים הקשורים בחקלאות מדייקת וסביבתית. התכנית כאמור מציעה מסלול דו-חוגי בין דיסציפלינה במדעי החברה (כלכלת סביבה וניהול) ומדעי הטבע (מדעי קרקע מים) ב פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה. התכנית, ייחודית באוניברסיטה העברית ומחוצה לה, משלבת בין התכניות החד-חוגיות של החוג למדעי קרקע ומים והחוג לכלכלת סביבה וניהול באופן שמאפשר לבוגריה לקבל את ההכשרה הבסיסית המלאה הניתנת בשני החוגים.

שני החוגים ממוקמים ב פקולטה לחקלאות מזון וסביבה ברחובות, ועל כן תכנית הלימודים תינתן במלואה באותו הקמפוס , ברחובות.

 • התכנית מכשירה את בוגריה להתמודדות מדעית, ניהולית וכלכלית עם מגוון היבטים עכשוויים רלוונטיים הקשורים בחקלאות מדייקת וסביבתית.

  התכנית מבוססת על הקניית הידע והכלים משני עולמות הידע של חוגי האב – "מדעי הקרקע והמים" ו"כלכלת סביבה וניהול" תוך שימת דגש גם על אינטגרציה שלהם.

  מסלול דו-חוגי זה בין דיסציפלינה במדעי החברה (כלכלת סביבה וניהול) ומדעי הטבע (מדעי קרקע מים) יילמד באופן מלא ב פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה. תכני התכנית יאפשרו לבוגריה להמשיך ל לימודי מוסמך , ללא דרישה להשלמות, הן במדעי קרקע ומים והן בכלכלת סביבה וניהול.
  בנוסף, בוגרי התכנית יזכו ליתרון מובנה בשוק העבודה כבוגרי שתי הדיסציפלינות מפני שיוכלו ליישם יידע מעמיק ומשלים הן בפן המדעי והן בפן הכלכלי/ניהולי במגוון תפקדים (משרדים ממשלתיים, חברות אגריטק, סקטור פרטי ועוד) העוסקים בהיבטים שונים של "ניהול הסביבה החקלאית".

  יתרונות אלו מקנים ערך מוסף משמעותי וייחודי לתלמידי התכנית ובוגריה. באופן יותר פרטני, בתחום מדעי הקרקע והמים יינתן דגש על לימוד מעמיק וחקר ההיבטים הקשורים בניצול בר-קיימא של משאבי הקרקע והמים ומשאבי טבע אחרים, העומדים לרשות החברה האנושית בהתמודדות עם ייצור המזון לצורך האכלת אוכלוסיית העולם ופתרון בעיות סביבתיות חמורות הקשורות בזיהום קרקע, מים עיליים, מי-תהום והאטמוספרה. בתחום כלכלת סביבה וניהול יינתן דגש על הכשרת חוקרים ואנשי מעשה בתחומי הכלכלה והמנהל המתמחים בתחום הסביבה, משאבי הטבע והמגזר החקלאי, דרך שילוב של קורסים בכלכלה תיאורטית ויישומית, כלכלת משאבי הטבע ואיכות הסביבה, החקלאות והכפר, המזון, מימון, שיווק וחשבונאות.

  ייחודיות התכנית הינו בכך שהיא מספקת הכשרה רב-תחומית מלאה בשתי דיסציפלינות רחבות, מדעי הטבע ומדעי החברה. בוגרי התכנית מסיימים הן כאנשי מדעי הקרקע והמים והן ככלכלני סביבה עם רקע במדעי הניהול, תוך שהיא ניתנת במלואה באותו ה קמפוס ברחובות.

 

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג לכלכלת סביבה וניהול: ד"ר אוהד רוה ohad.raveh@mail.huji.ac.il
טלפון: 08-9489373

ראש החוג למדעי הקרקע והמים: ד"ר ערן טס eran.tas@mail.huji.ac.il
טלפון: 08-9489139

מזכירויות החוג:

​כלכלת סביבה וניהול: גב' מיטל קאפח - 08-9489230 meital.kappach@mail.huji.ac.il

מדעי הקרקע והמים: גב' אופירה פוס - 08-9489284, ofira.foss@mail.huji.ac.il

 


מבנה והיקף הלימודים

תוכנית הלימודים מחייבת אותך לעמוד בדרישות קורסים במיכסה של 152 נ"ז לפחות להשלמת התואר, שרובם חובה ומיעוטם בחירה. 

תכנית הלימודים בשנתון נתונה לשינויים מסיבות אקדמיות ונסיבות אחרות שאינן צפויות ו/או אילוצים המחייבים ביצוע שינויים. בהתאם, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים בתוכניות לימודים, רשימות שיעורים ומועדים שונים.

יש ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית (דרישה זו חלה על מי שהחלו בלימודי הבוגר בשנת תשפ"ב ואילך).

חובה בחוגסה"כמס שנים לתואר
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע