כלכלת סביבה וניהול (717) - לימודים לתואר בוגר            
 

איכות הסביבה חשובה לכם? מחפשים אופק ניהולי?

לאור תשומת הלב הגדלה והולכת לתופעות של התחממות גלובלית ושינויי אקלים, הכלכלה של משאבי טבע ואיכות הסביבה הוא אחד הנושאים החמים המעסיקים אנשי מקצוע מתחומים שונים. החוג לכלכלת סביבה וניהול של האוניברסיטה העברית מציע תכנית לימודים איכותית, מגוונת, ובעלת אוריינטציה יישומית בתחומי הכלכלה והמנהל, עם דגש על כלכלת משאבי הטבע, איכות הסביבה, החקלאות והמזון. הלימודים מתקיימים ברמות בוגר, מוסמך ודוקטור, כל זאת באווירה הביתית בקמפוס הירוק של הפקולטה לחקלאות ברחובות, מרחק חמש דקות הליכה מתחנת הרכבת. החוג הוא בעל היסטוריה ומורשת של מצוינות ונחשב בין המובילים בתחומו בעולם.

לימודי הבוגר בחוג משלבים קורסים בכלכלה תיאורטית ויישומית, כלכלת משאבי הטבע ואיכות הסביבה, החקלאות והכפר, המזון, מימון, שיווק וחשבונאות.

קורסי הבסיס מקנים ידע חיוני במחשבים, מתמטיקה וסטטיסטיקה.

מטרת החוג להכשיר חוקרים ואנשי מעשה בתחומי הכלכלה והמנהל המתמחים בתחום הסביבה, משאבי הטבע והמגזר החקלאי. בוגרי החוג מועסקים במגוון רחב של משרות, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי, ורבים מהם הגיעו לעמדות בכירות. הבוגרים המצטיינים יכולים להמשיך בלימודים לתואר מוסמך בחוג או באוניברסיטאות אחרות בארץ או בחו"ל.

החוג לכלכלת סביבה וניהול מכשיר כלכלנים בעלי ידע תיאורטי ויישומי רחב בתחומי הכלכלה והמנהל, עם דגש על כלכלת החקלאות, המזון, משאבי הטבע ואיכות הסביבה. בנוסף לכך, החוג מאפשר שילוב ייחודי של לימודי כלכלה ומנהל עם מדעי הטבע, תוך מתן אפשרות לסטודנט לקבוע את המשקל היחסי של שני התחומים הללו על ידי בחירת מסלול לימודים התואם את העדפותיו. מגוון האפשרויות נע בין מסלול הכולל לימודי כלכלה ומנהל בלבד, עם התמחות אפשרית בשיווק ומימון או לימודי הכנה לתואר מוסמך במנהל עסקים בירושלים, עבור דרך חטיבות המשלבות לימודי סביבה וחקלאות, וכלה בתכנית המשלבת לימודי כלכלה וביו-טכנולוגיה. הלימודים בחוג שמים דגש על הכישורים היישומיים הנדרשים מכלכלנים בשוק העבודה.

 תלמידי החוג יכולים להצטרף לאחת משלוש החטיבות:
(בכל אחד מהמסלולים מומלץ לתכנן את מהלך ותוכנית הלימודים כבר מהשנה הראשונה , כך שיילקחו קורסי החובה המהווים דרישה מוקדמת לקורסים הניתנים בשנים ב' ו-ג').
 

1. חטיבה בשיווק ובמימון (מסלול 1715)

במסגרת התכנית מוצעים קורסים ייחודיים בתחומי השיווק והמימון, וכן סדנאות שמטרתן היא להכשיר סטודנטים לבצע פרויקטים של מחקר בתחומי השיווק והמימון, כולל סקירת ספרות, ניסוח השערות מחקר, איסוף נתונים וניתוחם, כתיבת דו"ח והצגה בפני קהל. השילוב של לימודי שיווק ומימון בהיקף המוצע הוא ייחודי ונותן יתרון בשוק העבודה ובלימודי המשך. הרישום לחטיבה הוא בשנת הלימודים השנייה. סטודנטים מצטיינים זכאים למלגות הצטיינות.

2. חטיבת "איכות הסביבה וחקלאות" (מסלול 1723)

הלימודים בחטיבה מכשירים כלכלנים בעלי אופקים רחבים במדעי החיים בדגש על הגנת הסביבה והאגרונומיה. הלימודים כוללים קורסי יסוד בכימיה, ביולוגיה ואקולוגיה, וקורסי בחירה מתקדמים העוסקים במגוון רחב של היבטים, כולל קיימות, מיחזור פסולת, ניהול משאבי מים, הדברה ביולוגית, שימור שטחים פתוחים, שינויי אקלים, ועוד. לבוגרי החטיבה יתרון בהשגת משרות של כלכלנים העוסקים בתקינה, ניתוח תהליכים, וניהול משאבים וסיכונים בתחומי הגנת הסביבה, החקלאות ותעשיית המזון. הרישום לחטיבה הוא בשנת הלימודים הראשונה.

3. חטיבה באגרואינפורמטיקה (2517) - האגרואינפורמטיקה הינה תחום דעת אינטרדיסציפלינרי חדש המשלב בין עולם החקלאות, המזון והסביבה לעולם המתמטיקה, מדעי המחשב, הפיזיקה וההנדסה. הקידום הטכנולוגי הניכר באיסוף נתונים מצריך כלי ניתוח והבנה של מידע כמותי.

תכנית הלימודים מקנה כלים חישוביים לניהול ועיבוד המידע, כולל ארגון נתונים ושמירתם, שימוש באלגוריתמים מתמטיים, פיתוח מודלים, יישום של תוכנות מחשב, כלים סטטיסטיים ולמידת מכונה. הרישום לחטיבה נעשה בשנה הראשונה.

בנוסף החוג מציע שלוש תוכניות לימוד משולבות שמותנות בקבלה מראש וברישום לשנה א'.

1.       "בוגר" בכלכלת סביבה וניהול ברחובות עם "מוסמך" במנהל עסקים של בית הספר למנהל עסקים בירושלים (מסלול 7217). משך הלימודים 4-5 שנים. במהלך לימודי הבוגר ישולבו בתכנית הלימודים קורסי תשתית ויסודות המהווים דרישה מוקדמת ללימודי מוסמך במנהל עסקים ונלמדים בחוג לכלכלת סביבה וניהול. לימודי המוסמך יתקיימו בירושלים.

2.       כלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה בחקלאות (חוג 795, מסלול 9510). משך הלימודים 3 שנים. בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בתפקידי ניהול בתעשייה הביוטכנולוגית ו/או להמשיך ללימודים מתקדמים בתחומי הכלכלה ו/ או הביוטכנולוגיה.

 

3.       דו-חוגי כלכלת סביבה וניהול ומדעי קרקע ומים (מסלול 1910), משך הלימודים 3 שנים. תלמידי התכנית יקבלו הכשרה מלאה בכל אחד מהתחומים. בוגריה יסיימו עם תואר Bsc-Agr במדעי קרקע ומים, ו – Bsc בכלכלת סביבה וניהול, ויוכלו להשתלב במגוון רחב של תפקידים, וכמו כן בלימודים מתקדמים, בשני התחומים. התכנית ניתנת במלואה בפקולטה לחקלאות ברחובות.

דרישה מוקדמת להשתתפות בקורס תורת הצרכן (71732) בשנה ב' לתואר: ציון ממוצע 70 לפחות בארבעת הקורסים 71709, 71710 ,71007/71740 ,71745, ובתנאי שבכל אחד מהקורסים התקבל ציון מעבר של 60 לפחות.

 


 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג

ד"ר אוהד רוה
טלפון: 08-9489373

e-mail:   Ohad.Raveh@mail.huji.ac.il

רכזת מחלקה
גב' מירי ארזי / מיטל קאפח
טלפון:08-9489230
פקס:08-9466267

e-mail: miriguy@savion.huji.ac.il


תנאי מעבר משנה לשנה
 תנאי מעבר משנה לשנה בתואר בוגר הוא הצלחה בכל קורסי החובה בציון ממוצע 65 לפחות .

ציון מינימלי בקורס הוא 60 אלא אם כן צוין אחרת.

 
מבנה והיקף הלימודים

תוכנית הלימודים מחייבת אותך לעמוד בדרישות קורסים במיכסה של 126 נ"ז לפחות להשלמת התואר, שרובם חובה ומיעוטם בחירה. 

תכנית הלימודים בשנתון נתונה לשינויים מסיבות אקדמיות ונסיבות אחרות שאינן צפויות ו/או אילוצים המחייבים ביצוע שינויים. בהתאם, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים בתוכניות לימודים, רשימות שיעורים ומועדים שונים.

יש ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית (דרישה זו חלה על מי שהחלו בלימודי הבוגר בשנת תשפ"ב ואילך).

קורסי אבני פינה - יש להשלים 2 קורסים מתחום הרוח ו 2 קורסים מתחום הניסויי, את רשימת קורסי אבני פינה, ניתן למצוא באתר תכנית אבני פינה

חובה
חובה בחוג
חובה
חובה בחטיבה/בתוכנית

חובת בחירה מקורסי החוג

אבני פינה

השלמת נ"ז לתואר

מס שנים לתואר

סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר

סה"כ נ"ז למסלול מקסימום
חובה בחוגחובה בחטיבה/בתוכניתחובת בחירה מקורסי החוגאבני פינההשלמת נ"ז לתוארמס שנים לתוארסה"כ אחוז שכר לימוד לתואר סה"כ נ"ז למסלול מקסימום
לקראת מוסמך
 קורסים מאוחסנים
  במהלך הלימודים לתואר בוגר, רשאי תלמיד לבקש ללמוד קורסים לתואר מוסמך או ללימודי תעודה. קורסים אלה יוגדרו כ"מאוחסנים" וציוניהם לא ייכללו בממוצע הציונים לתואר בוגר. אם יתקבל אישור מהפקולטה להכללת קורסים אלה כחלק מלימודי המוסמך או התעודה, יכללו ציונים אלו בממוצע הציונים לתואר.
         הקורסים המיועדים לאחסון יירשמו במקום מיוחד במערכת הממוחשבת.
  בתוכנית לימודי ה"מוסמך" תלמיד רשאי לכלול עד 10 נ"ז (אך לא יותר מ-3 קורסים) מתוך רשימת הקורסים המאוחסנים שבחובותיהם עמד. (תלמיד אשר ממוצע ציוניו בסוף שנה ב' ללימודי הבוגר שלו 85 לפחות, רשאי לאחסן קורסים בהיקף של עד 50% מהנדרש ללימודי ה"מוסמך").
             וזאת בתנאים הבאים:
א. כשהתלמיד מתקבל למוסמך עליו לבקש להפשיר את הקורסים המאוחסנים בשנה א' שלו, וזאת בתנאי שו' הלימודים של החוג אישרה את הכללתם בתוכנית הלימודים. ההפשרה כרוכה ב-+חיוב נוסף של שכ"ל.
ב.   הקורסים ברמת "מוסמך".
ג.   הקורסים הוגדרו "מאוחסנים" לפני שקיבל אישור זכאות לתואר "בוגר".
    תלמיד רשאי לבטל את האחסון ולצרף את הקורסים למסגרת לימודיו הקודמים, רק כל עוד הוא תלמיד באותה המסגרת. ביטול האחסון ימנע סופית את הכללתם של קורסים אלה במסגרת המוסמך.
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע