חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה (7101) - לימודים לתואר בוגר            
 
חטיבת לימודים משותפת לחוגים: מדעי הצמח בחקלאות; אגרואקולוגיה ובריאות הצמח; מדעי הקרקע והמים; כלכלת סביבה וניהול ; מדעי בעלי-חיים.
ההתעניינות בנושאי הסביבה והמודעות לבעיות איכות הסביבה הולכים וגוברים, וההתיחסות לבעיות הללו מצד גורמים שונים הולכת ומתרחבת. מצד אחד נפגעת החקלאות מגורמים בסביבה, ומצד שני היא תורמת לקיום שטחים ירוקים ונוף פתוח, אך גם לזיהום הסביבה ולפגיעה באיכותה בדרכים שונות.
 
חוקרים-מורים רבים בפקולטה לחקלאות עוסקים בנושאים שונים הקשורים לאיכות הסביבה, ומחפשים דרכים לצמצום השימוש במזהמים למיניהם, מבלי לפגוע בפיתוח החקלאות ובכושר הייצור שלה.
 
הפקולטה לחקלאות החליטה להקדיש תשומת-לב מיוחדת לריכוז חטיבת הלימודים הזאת, שכוללת קורסים העוסקים בבעיות הללו מהיבטים שונים. מרביתם של הקורסים מתקיימים בפקולטה לחקלאות גם במסגרות לימוד שונות, והם קובצו כאן למערכת אחת. נוספו אליהם קורסים חדשים, שתוכננו במיוחד למסגרת זאת, והם משובצים בחוגים למדעי הצמח, אגרואקולוגיה, מדעי הקרקע והמים, כלכלת סביבה וניהול  ומדעי בעלי-חיים. 
החוגים המציעים תוכנית זאת, מפרטים להלן מסגרת לימודים משותפת, תוך שינויים קלים מחוג לחוג. תלמידי כל אחד מהחוגים הנ"ל חייבים בקורסי החובה של החוג אליו הם משתייכים. תוכנית הלימודים המשולבת תורכב בהתיעצות עם ראש החוג. החוגים הללו מוכנים לקבל את בוגרי התוכנית, ללימודי ה"מוסמך" בתחומם.
 
ההתמחות מתחילה בשנה ב' ללימודי ה"בוגר".(בשנה א' בחוג לכלכלה ומנהל בחקלאות). המתענינים מתבקשים להרשם לפי מספר החטיבה (בנוסף לרישום לחוג). בוגרי החטיבה יקבלו תואר "בוגר במדעי החקלאות", וההתמחות ב"חקלאות ואיכות הסביבה" תצויין באישור הלימודים והציונים. תלמידים אחרים בפקולטה, שאינם יכולים או אינם נוטים להצטרף לתוכנית המלאה, מוזמנים להשתתף בקורסים השונים המוצעים כאן - בהקף הנוח להם - כקורסי בחירה רגילים.

להשלמת מכסת הנ"ז לתואר עליך לבחור קורסים מרשימת קורסי הבחירה המומלצים של החוג. פרטים ראה בתוכנית הלימודים של החוג מלבד אלה הכלולים כבר ברשימת קורסי החובה או בחרת אותם בין קורסי הבחירה של החטיבה. 
קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החטיבה פרופ' עידו קן
טלפון: 08-9489233

e-mail: Iddo.Kan@mail.huji.ac.il   


מזכירת החטיבה: גב' גילה שוהם
טלפון: 08-9489086
e-mail:gilas@savion.huji.ac.il
 


מבנה והיקף הלימודים
מס שנים לתוארסה"כ אחוז שכר לימוד לתואר
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע